Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfeiriadur

Galwyr Allanol: Mae’n bosib galw unrhyw estyniad yn syth drwy ychwanegu 01248 38 o flaen rhif yr estyniad.

Y Gyfarwyddiaeth Gyllid

Est E-bost
Robert Eastwood Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Ymchwil Interim 3199 r.eastwood@bangor.ac.uk
Louise Owen CC i’r Cyfarwyddwr 2052 j.l.owen@bangor.ac.uk
Nicola Day Dirprwy Gyfarwyddwr (Caffael a Thaliadau) 8675 n.h.day@bangor.ac.uk
Carl Shipton Dirprwy Gyfarwyddwr (Cyllid) 3549 c.shipton@bangor.ac.uk

Cyfrifyddu Rheolaeth

Dyfan Griffith Pennaeth
Cyfrifyddu Rheolaeth
3264 d.griffith@bangor.ac.uk
Graham Roberts Uwch Gyfrifydd,  Gwasanaethau Proffesiynol 2160 d.g.roberts@bangor.ac.uk
Alison Armstrong Uwch Gyfrifydd, PACS a Gwasanaethau Masnachol 2169 a.armstrong@bangor.ac.uk
William Farnell Uwch Gyfrifydd, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Busnes 2910 b.farnell@bangor.ac.uk
Emily Hughes Uwch Gyfrifydd, Coleg y Gwyddorau Dynol 8491 emily.hughes@bangor.ac.uk
Elwen Jones Uwch Gyfrifydd, Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg 3089 elwen.jones@bangor.ac.uk
Wendy Halstead Cyfrifydd 2687 w.halstead@bangor.ac.uk
Becky Anderson Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2053 b.anderson@bangor.ac.uk
Karen Parry Cynorthwy-ydd Cyfrifeg (Pontio) 8185 k.parry@bangor.ac.uk
Ashley Cooke (Ffriddoedd HUB) Cynorthwy-ydd Cyfrifeg (Halls of Residences) 3886 a.j.cooke@bangor.ac.uk
Sonia Parry (Brigantia) Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2856 sonia.owen@bangor.ac.uk
Nick Cropper (Ffriddoedd HUB) Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 8160 n.cropper@bangor.ac.uk
Caren Hughes (Ffriddoedd HUB) Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2787 c.a.hughes@bangor.ac.uk
Gruffydd Efans (Ffriddoedd HUB) Swyddog Clerigol Cyllid 8379 gruffydd.efans@bangor.ac.uk

Cyfrifeg Ariannol 

Dylan James Pennaeth Cyfrifon Ariannol 3126 d.m.james@bangor.ac.uk
Pensiynau
Robin Glyn Rheolwr Pensiynau 3261 r.glyn@bangor.ac.uk
Adran Cyflogau
Linda Williams Rheolwr Cyflogau 2054 linda.a.williams@bangor.ac.uk
Nasra Rashad Swyddog Clerigol   n.rashad@bangor.ac.uk
Jean Thomas Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 8169 j.thomas@bangor.ac.uk
Cyfrifon Derbyniadwy
Hilary Jones Cyfrifydd Ariannol 2055 h.jones@bangor.ac.uk
Audrey Sharpe Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2049 a.sharpe@bangor.ac.uk
Nia Barton Swyddog Clerigol Cyllid 3801 n.w.barton@bangor.ac.uk
Nia Parry Swyddog Clerigol Cyllid 8379 n.parry@bangor.ac.uk
Dadansoddwr Cyllid a Systemau
Steve Poppleton Dadansoddwr cyllid a systemau 2136 s.poppleton@bangor.ac.uk

Caffael a Thaliadau

Llyr Williams Rheolwr Pwrcasu 2057 llyr.williams@bangor.ac.uk
Jacquie Williams Rheolwr Cyfrifon Taladwy 2050 j.williams@bangor.ac.uk
Chris Benson Swyddog Yswiriant a Swyddog Prynu Cynorthwyol 2199 c.benson@bangor.ac.uk
Adran Taliadau
Morfydd Jones Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 8168 m.w.jones@bangor.ac.uk
Carol Shone Swyddog Clerigol Cyllid 3728 c.m.shone@bangor.ac.uk
Sarah Stephens Swyddog Clerigol Cyllid 2048 s.stephens@bangor.ac.uk
HUB Ffordd Coleg 
Nerys Blackshaw Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2194 n.a.blackshaw@bangor.ac.uk
Sue Hughes Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 2256 sue.hughes@bangor.ac.uk
Ian Phillips Cynorthwy-ydd Cyfrifeg 8546 i.g.phillips@bangor.ac.uk
HUB Ffordd Deiniol 
Gillian Clayton  Cyfrifydd Cynorthwyol  2305 g.i.clayton@bangor.ac.uk
Iris Roberts  Swyddog Clerigol Cyllid 2451 i.roberts@bangor.ac.uk
Rachel Hennessey  Swyddog Clerigol Cyllid 2789 r.hennessey@bangor.ac.uk
       

Swyddfa Gyllid, Prifysgol Bangor, Cae Derwen, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG