Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dogfennau

Rheoliadau a Threfniadau Cyllidol

Rheoliadau Cyllidol Tachwedd 2019 - PDF Rheoliadau Cyllidol (Tachwedd 2019)
Teithio a Chynhaliaeth (Mawrth 2019) - PDF Teithio a Chynhaliaeth (Mawrth 2019)
Canllawiau ar gyfer teithio - Word Canllawiau ar gyfer teithio
TAW Cyfradd Sero: Offer a Brynwyd ar gyfer Ymchwil Feddygol/Filfeddygol (FP002) - HTML TAW Cyfradd Sero: Offer a Brynwyd ar gyfer Ymchwil Feddygol/Filfeddygol (FP002) - PDF TAW Cyfradd Sero: Offer a Brynwyd ar gyfer Ymchwil Feddygol/Filfeddygol (FP002)
Trefniadau Diwedd Blwyddyn Gyllidol 2016/17 - PDF Trefniadau Diwedd Blwyddyn Gyllidol 2016/17
Cydymffurfio â deddfwriaeth Budrelw (Gwrth-Wyngalchu Arian) - HTML Cydymffurfio â deddfwriaeth Budrelw (Gwrth-Wyngalchu Arian) - PDF Cydymffurfio â deddfwriaeth Budrelw (Gwrth-Wyngalchu Arian)
Newidiadau TAW (01/12/2008) - PDF Newidiadau TAW (01/12/2008)
Polisi Buddsoddi Moesegol (Mawrth 2012) - PDF Polisi Buddsoddi Cynaliadwy
Dulliau Gweithredu ar Anfonebu a Rheoli Credyd - PDF Dulliau Gweithredu ar Anfonebu a Rheoli Credyd
Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ailgylchu a Gwaredu Asedau - PDF Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ailgylchu a Gwaredu Asedau
Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ailgylchu a Gwaredu Asedau - PDF Polisi Cofrestr Asedau Symudol a Deniadol
Polisi Gwerth am Arian - PDF Polisi Gwerth am Arian

Polisi Prynu a dogfennau perthnasol

Polisi Prynu - HTML Polisi Prynu
Amodau Prynu Cyffredin - PDF Amodau Prynu Cyffredin
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 - HTML Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 - PDF Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Strategaeth Caffael - PDF Strategaeth Caffael

Printed Forms for Download

Cwpwrdd Offer Swyddfa y Swyddfa Gyllid - HTML Cwpwrdd Offer Swyddfa y Swyddfa Gyllid
Enghraifft o Dystysgrif ar gyfer Cyfradd Sero - PDF Enghraifft o Dystysgrif ar gyfer Cyfradd Sero (gweler FP002)

Datganiad ar Gaethwasiaeth a Masnachu Pobl

ZZZ - PDF Datganiad ar Gaethwasiaeth a Masnachu Pobl