Pwrcasu

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i Strategaeth Bryniant sy’n hyrwyddo gweithgareddau pryniant o ansawdd uchel a chost effeithiol yn ei holl Adrannau a Chanolfannau Adnoddau.

Diben y dogfennau isod yw cyfnerthu gweithgareddau busnes yn ymwneud â phryniant yn y Brifysgol a rhoi cefnogaeth ac arweiniad i staff ynghylch y dulliau gweithredu gorau.

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i gael gwybodaeth fanwl.