Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestr Rhoddwyr

Ers y cychwyn cyntaf, mae Prifysgol Bangor wedi elwa ar gefnogaeth rhoddwyr ar bob lefel. Mae pob rhoddwr a restrir ar Restr Rhoddwyr y Brifysgol wedi dangos ei ymrwymiad i Brifysgol Bangor ac i’r gymuned ehangach a wasanaethir gan y brifysgol. Mae llawer o’r unigolion a restrir yn yr adroddiadau hyn yn cefnogi Bangor oherwydd yr hyn y mae’r Brifysgol wedi ei roi iddyn nhw, fel cyn fyfyrwyr, aelodau staff ac aelodau o’r gymuned. Mae Prifysgol Bangor yn cyhoeddi’r Rhestr Rhoddwyr fel ffordd o gydnabod ei rhoddwyr ac o ddiolch iddynt am bopeth maent wedi ei roi i Brifysgol Bangor.

Bydd eich cefnogaeth barhaol yn ein galluogi i wneud hynny, ac i ddatblygu ein Prifysgol i’r cenedlaethau lawer a ddaw.

Cedwir data alumni yn ddiogel ac yn gyfrinachol yng nghronfa ddata alumni’r Brifysgol yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni. Gweler yr Hysbysiad Gwarchod Data Rhoddwyr.