Modiwl NHS-3202:
Health Policy

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Lorelei Jones

Amcanion cyffredinol

This module will enable the student to build upon the previously attained knowledge and develop a comprehensive understanding of and ability to critically analyse issues related to the development, dissemination and implementation of health and social care policy. Students will be able to develop a critical understanding of the influences on policy development including, devolved responsibilities, soical, cultural and global factors. This will enable students to critically apply their knowledge of heath and social care policy in relation to the concepts of health and well-being.

Cynnwys cwrs

The content in this module will incude: attributes of health systems and health policy; policy development, dissemination and implementation; evaluation of health policy; governance and political accountability; politics of health policy; National and European comparrisons policy created under devolved powers; prudent health; co-producing health and well-being; influence of global policy on national policy; professional, media and public influences on policy development.

Meini Prawf

C- i C+

C- to C+ Grade: Students are able to demonstrate a good knowledge and undersanding of the issues related to policy development, evaluation and implementation with the ability to analyse key issues.

da

B- to B+ Grade: Students are able to demonstrate a very good knowledge and undersanding of the issues related to policy development, evaluation and implementation with the ability to critically analyse key issues.

ardderchog

A- to A+ Grade: Students are able to demonstrate an excellent knowledge and undersanding of the issues related to policy development, evaluation and implementation with the ability to critically analyse and provide some synthesis of key issues.

trothwy

D- to D+ Grade: Students are able to demonstrate knowledge and undersanding of the issues related to policy development, evaluation and implementation.

Canlyniad dysgu

 1. Critically analyse the way in which global and political factor influence different approaches to national health policy.

 2. Critically analyse the way in which health and social care policy is communicated to populations and how the media shapes public perceptions.

 3. Critically analyse the impact and effectiveness of policy in securing health and well-being within the UK and Wales.

 4. Critically analyse the defining attributes of health systems and health policy to understand the way in which such policy contributes to health and well-being.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFLWYNIAD GRWP Seminar presentation and facilitation

strong text

30
TRAETHAWD Health Policy Essay 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Tutorial

Tutorial - on request for supervision support

2
Private study

Private study - for reading and assignment preparation.

178
Lecture

Lectures - 10 hours ( 1 hours per week over 10 weeks)

10
Seminar

Seminars - 10 hours (1 hour per week over 10 weeks).

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

1. Access to IT/Blackboard for discussion boards, MCQ, and module resources. 2. Access to on-line library catalogues

Rhestr ddarllen

Baggott, R. (2010). Public Health Policy and Politics 2nd Edition. Basingstoke. Palgrave Macmillan.

Birrell, D. (2009). The Impact of Devolution on Social Policy. Bristol: Policy Press.

Birrell, D. (2012). Comparing Devolved Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Crinson, I. (2009). Health Policy a Critical Perspective. London: Sage.

Dorey, P. (2014). Policy Making in Britain: An Introduction 2nd Edition. London: Sage Publications.

Ham, C. (2009). Health Policy in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn