Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SCS-1004:
Cymdeithaseg a'r Byd Cyfoes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Rhian Hodges

Amcanion cyffredinol

 1. Rhoi cyflwyniad i'r prif theorïau a phersbectifau cymdeithasegol megis Ffwythianaeth, Ffeministiaeth a Marsiaeth

 2. Trafod y prif gysyniadau cymdeithasegol

 3. Cyflwyno'r prif theoretwyr cynnar megis Marx, Durkheim, Weber ac eraill.

 4. Astudiaeth o'r prif sefydliadau cymdeithasol, yn eu plith y teulu, addysg, dosbarth cymdeithasol a gwaith.

Cynnwys cwrs

Ceir cyflwyniad i'r prif theorïau cymdeithasegol, gan ganolbwyntio ar bersbectifau ffwythiannaeth a theori gwrthdaro. Edrychir ar waith Emile Durkheim a Karl Marx a'u gwaith arloesol mewn ffurfio theorïau cymdeithasegol cynnar. Yna edrychir ar sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes, gan gymhwyso'r theorïau a'r persbectifau at ddadansoddi sefydliadau fel y teulu, addysg, gwaith a dosbarth cymdeithasol.

Meini Prawf

ardderchog

Dangos dealltwriaeth dda o theoriau a phersbectifau cymdeithasegol. Dangos dealltwriaeth dda o rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes

trothwy

Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o theorïau a phersbectifau cymdeithasegol. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes.

da

Dangos dealltwriaeth dda o theoriau a phersbectifau cymdeithasegol. Dangos dealltwriaeth dda o rôl sefydliadau cymdeithasol yn y gymdeithas gyfoes

Canlyniad dysgu

 1. Dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o wreiddiau theori gymdeithasegol

 2. Dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r prif gysyniadau cymdeithasegol

 3. Gallu defnyddio cysyniadau priodol i ddadansoddi agweddau ar gymdeithas gyfoes

 4. Deall rolau'r prif sefydliadau cymdeithasol

 5. Dadansoddi newidiadau i gymdeithas gyfoes mewn dull beirniadol

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Prawf Arlein 2 25
Prawf Arlein 1 25
Aseiniad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminarau - 1 awr yr wythnos am 10 wythnos

10
Lecture

Darlithoedd – 1 awr yr wythnos am 11 wythnos

11
Private study 179

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: