Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAC-2041:
Llencyndod

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Nia Young

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn trafod y materion a wynebir gan bobl ifanc wrth iddynt fynd trwy lencyndod. Bydd y modiwl yn adeiladu ar drafodaethau blaenorol ar ddatblygiad plant i ystyried barn pobl ifanc am ddatblygu wrth iddynt nesáu at fod yn oedolion. Bydd y gwahanol ffactorau a all ddylanwadu ar ddatblygiad llencyndod yn cael eu hystyried, yn cynnwys swyddogaeth cymdeithas, diwylliant, y cyfryngau a'r gyfraith. Caiff materion penodol a chyfoes sy'n berthnasol i lencyndod a phobl ifanc eu harchwilio er enghraifft effaith y we a chyfryngau cymdeithasol, addysg rhyw a rhywioli, y glasoed a phwysau gan gyfoedion. Bydd y modiwl hwn yn cwblhau'r trafodaethau ar blant yn datblygu i fod yn oedolion ac yn gosod y sylfeini ar gyfer modiwlau ym mlwyddyn 3 sy'n trafod materion penodol a wynebir gan bobl ifanc.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y canlynol: - Sut mae plant yn datblygu i fod yn bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion? - Iechyd ac ymddygiad. - Y berthynas rhwng pobl ifanc ac oedolion. - Ieuenctid a thechnoleg. - Datblygiad hunaniaeth gender. - Safbwyntiau byd-eang o ieuenctid. - Addysg a chyflogaeth. - Rhyw, Cyffuriau a Roc a Rôl...

Meini Prawf

da

(C-, C, C+): Dealltwriaeth dda o ddamcaniaethau cyfredol am ddatblygiad llencyndod. Dangos gallu da i drafod yr ystyriaethau allweddol mewn iechyd a lles pobl ifanc yn eu harddegau yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil ddibynadwy. Dangos ymwybyddiaeth gadarn o’r berthynas rhwng cymdeithas a phobl ifanc mewn perthynas â'r cyfryngau, oedolion unigol a sefydliadau. Dangos gallu ystyriol i werthuso'r berthynas rhwng damcaniaethau perthnasol a materion cyfoes ym mhrofiad pobl ifanc.

trothwy

(D-, D, D+): Yn dangos dealltwriaeth foddhaol o ddamcaniaethau cyfredol am ddatblygiad llencyndod. Dangos gallu i drafod yr ystyriaethau allweddol mewn iechyd a lles pobl ifanc yn eu harddegau yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil foddhaol. Dangos ymwybyddiaeth sylfaenol o’r berthynas rhwng cymdeithas a phobl ifanc mewn perthynas â'r cyfryngau, oedolion unigol a sefydliadau. Ystyried y berthynas rhwng damcaniaethau perthnasol a materion cyfoes ym mhrofiad pobl ifanc.

ardderchog

(A-, A, A+, A*): Dealltwriaeth gynhwysfawr o ddamcaniaethau cyfredol am ddatblygiad llencyndod. Dangos gallu i drafod yn drylwyr yr ystyriaethau allweddol mewn iechyd a lles pobl ifanc yn eu harddegau yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil helaeth. Dangos ymwybyddiaeth drylwyr o’r berthynas rhwng cymdeithas a phobl ifanc mewn perthynas â'r cyfryngau, oedolion unigol a sefydliadau. Dangos gallu rhagorol i werthuso'r berthynas rhwng damcaniaethau perthnasol a materion cyfoes ym mhrofiad pobl ifanc.

Canlyniad dysgu

 1. Trafod yr ystyriaethau allweddol sy'n gysylltiedig â sicrhau iechyd a lles llencyndod.

 2. Dangos dealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygiad llencyndod o blentyndod i fod yn oedolion.

 3. Gwerthuso effaith ffactorau cymdeithasol a diwylliannol ar ddatblygiad pobl ifanc a'u profiad o lencyndod.

 4. Trafod y berthynas rhwng pobl ifanc ac oedolion o fewn teuluoedd a hefyd o fewn y cyd-destun cymdeithasol ehangach.

 5. Nodi a gwerthuso ystod o faterion cyfoes sy'n berthnasol i'r profiad o ieuenctid a llencyndod.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Creu llawlyfr arweiniad pobl ifanc i lencyndod. 50
TRAETHAWD Traethawd perthynas pobl ifanc a chymdeithas 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 167
Seminar

11 @ 1 awr yr wythnos

11
Lecture

11 @ 2 awr bob wythnos

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xac-2041.html

Rhestr ddarllen

Testun allweddol:

Arnett, J. & Hughes, M. (2012) Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach. Harlow: Pearson Education Limited.

Testunau ychwanegol:

Coleman, J.C. (2011) The Nature of Adolescence (4th Ed) Hove: Routledge

Côté J. (2014) Youth Studies: Fundamental Issues and Debates Basingstoke: Palgrave Macmillan

Coy, M., Kelly, L., Elvines, F., Garner, M. & Kanyeredzi, A. (2013) “Sex Without Consent, I Suppose that is Rape”: How Young People in England Understand Sexual Consent.” Office of the Children’s Commissioner.

Furlong, A. (2009) Handbook of Youth and Young Adulthood: New Perspectives and Agendas. Abingdon: Routledge

Moore, S.E.H. (2012) ‘Controlling passion? A review of recent developments in British sex education.’ Health, Risk & Society, vol.14, no.1, pp.25-40

Rothman, E. F., Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E. & Baughman, A. (2015) “Without porn… I wouldn’t know half the things I know now”: A qualitative study of pornography use among a sample of urban, low-income, black and Hispanic youth.’ The Journal of Sex Research, vol.52, no.7, pp. 736-746.

Ruddock, A. (2013) Youth and Media London: SAGE

Soller, B. (2014) ‘Caught in a bad romance: adolescent romantic relationships and mental health.’ Journal of Health and Social Behavior, vol.55, no.1, pp.56-72

Volpe, E.M., Morales-Alemán, M.M. & Teitelman, A.M. (2014) ‘Urban adolescent girls’ perspectives on romantic relationships: initiation, involvement, negotiation, and conflict.’ Issues in Mental Health Nursing, vol.35, pp. 776-790.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn