Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Dr Peter Shapely 382148 Darllenydd a Phennaeth yr Ysgol

Staff Gweinyddol

Tracy Pritchard Williams 382144 Gweinyddwr Ysgol
Gwenda Pritchard  382756 Gweinyddwr PGR
Adrienne Hebenstreit 382215 Gweinyddwr Myfyrwyr
Heledd Selwyn 383297 Gweinyddwr Myfyrwyr

Staff Academaidd: Hanes ac Archaeoleg

Yr Athro Tony Claydon 383759 Athro mewn Hanes Modern Cynnar
Yr Athro Andrew Edwards 382537 Athro mewn Hanes Modern
Yr Athro Nancy Edwards ~ 382154 Athro Archaeoleg yr Oesoedd Canol ~ On Sabbatical - 3-year Leverhulme
Dr Mark Hagger 382781 Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol
Dr Sue Johns 382149 Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol
Dr Owain Jones 382020 Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Hanes
Yr Athro Raimund Karl 382247 Athro mewn Archaeoleg a Threftadaeth
Dr Nikolaos Papadogiannis 382151 Darlithydd mewn Hanes Modern a Chyfoes
Dr Karen Pollock 382839 Darlithydd mewn Archaeoleg a Threftadaeth
Yr Athro Huw Pryce 382151 Athro Hanes Cymru
Dr Lowri Ann Rees 382248 Darlithydd mewn Hanes Modern
Dr Euryn Rhys Roberts 383810 Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Hanes Canoloesol
Dr Gary Robinson 382156 Athro Ymchwil Polisi Cymdeithasol
Dr Alexander Sedlmaier 383604 Darllenydd
Dr Rebecca Thomas 382007 Cymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig
Dr Audrey Thorstad 382237 Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar
Dr Kate Waddington 383623 Darlithydd mewn Archaeoleg
Dr Mari Elin Wiliam 383019 Darlithydd mewn Hanes Modern

Staff Academaidd: Athroniaeth a Chrefydd

Dr Joshua Andrews 382103 Darlithydd
Dr Toby Betenson 382090 Darlithydd Athroniaeth a Chrefydd
Dr Gareth Evans-Jones 382103 Darlithydd Astudiaethau Crefyddol
Dr Lucy Huskinson 382768 Uwch Ddarlithydd
Dr John Christopher Thomas 382038 Cyfarwyddwr Cysylltiol ar gyfer y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Pentecostal a Charismataidd
Dr Farhaan Wali 383721 Darlithydd

Staff Academaidd: Gwyddorau Cymdeithas

Teresa Crew 382838 Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol
Myfanwy Davies 382140 Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol
Marta Eichsteller 388783 Darlithydd mewn Cymdeithaseg
Martina Feilzer 388171 Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
Hefin Gwilym 382509 Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol
Rhian Hodges 383034 Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol (Arbenigedd Cyfrwng Cymraeg a Chynllunio Ieithyddol)
Tim Holmes 383299 Lecturer in Criminology and Criminal Justice
Gwenda Rhian Jones 388094 Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Bethan Loftus 382183 Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol a Chyfiawnder Troseddol
Stefan Machura 382214 Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol
Robin Mann 382232 Uwch Ddarlithydd, WISERD
Corinna Patterson 382978 Darlithydd mewn Cymdeithaseg
Alex Plows 383200 Cymrawd Ymchwil
Cynog Prys 383834 Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol (cyfrwng Cymraeg)
Marcel Stoetzler 382758 Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg

Cynorthwywyr Dysgu ac Ymchwil

Marc Collinson 383020 Tiwtor Uwchraddedig
Roslyn Gardner Tiwtor Uwchraddedig
Martin Hanks Tiwtor Rhan Amser
John Jones 383020 Tiwtor Uwchraddedig
Katharina Moller 382247 Tiwtor Uwchraddedig
Sarah Watson Tiwtor Uwchraddedig

Staff Anrhydeddus

Yr Athro Eryl W Davies 382079 Athro Emeritws
Yr Athro Howard Davis 382123 Athro Emeritws mewn Gwyddor Cymdeithas a’i Sefydliadau
Graham Day Uwch Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Sergey Erofeev Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Dr Ian Gardner Cydymaith Ymchwil er Anrhydedd
Karen Heald Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Dr Sally Hester Cydymaith Ymchwil er Anrhydedd
David Hirst Uwch Ddarlithydd er Anrhydedd mewn Polisi Cymdeithasol
Dr Murali Krishna Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Yr Athro Peter Lepping Athro er Anrhydedd
Olga Litvinova Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Mrs Frances Lynch Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Dr Pamela Michael Uwch Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Ms Nia Powell Darlithydd mewn Hanes Cymru
Yr Athro Gerhard Riemann Uwch Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Dr Tony Ryan Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Yr Athro G. Rex Smith Athro er Anrhydedd
Dr David Stephenson Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd
Mr John Stevenson Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd