Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Costau Astudio neu Weithio Dramor

Os byddwch yn penderfynu cymryd Blwyddyn o Brofiad Rhyngwladol neu Leoliad Amgen ac mae’ch cwrs yn caniatáu hynny, efallai bydd costau ychwanegol. Bydd rhain yn amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad a hyd y lleoliad ond bydd yn cynnwys yr holl gostau teithio, gan gynnwys hedfan a chludo o’r maes awyr, eich llety a theithio rhwng lleoliadau gwaith neu fannau astudio a pholisi yswiriant iechyd myfyrwyr sy’n orfodol.

Ni fydd rhaid i chi dalu am ffioedd y rhaglen na chostau llety ar gyfer ein Hysgolion Haf ond fel rheol bydd angen i chi dalu am y costau hedfan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am faint o ffioedd dysgu basai rhaid i chi dalu.