Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl QXS-1005:
Grammar and Writing 2

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Miss Debbie Garlick

Amcanion cyffredinol

To raise students' English language competence to a level that enables them to participate actively and effectively in a British academic environment.

To enable students to develop and strengthen their writing skills in English, with particular emphasis on academic writing.

To increase students' grammatical awareness and to enable them to communicate in grammatically accurate English.

Cynnwys cwrs

This course is only available to students whose native language is not English, who would like to improve their overall competence in communicative grammar and written English.

QXS1004 can be taken as a pre-course but is not a co-requsite).

This single module provides communicative grammar practice in the areas of conditional, modal verbs, subject/verb agreement, prepositions, phrasal verbs, gerunds and infinitives, relative clauses, expressions of probability and possibility, articles and tenses.

The course also provides practive in different writing skills including business and personal letters, reports, book reviews, literature reviews and essays. The academic writing skills of re-writing, editing, quoting and referencing are also reinforced and set expressions in academic writing are also reviewed.

The module uses a communicative approach and by the end of the course, students would be expected to be approaching the level of ALTE Level 4 (Cambridge Advanced English), corresponding to 'Competent User' in the Council of Europe Framework.

Meini Prawf

trothwy

40% A student has achieved the minimum acceptable standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.0) A student shows the ability to write a basic letter, report and academic essay and has some awareness of format, structure, content, style and grammatical accuracy with some appropriate use of sources for the directed essay. Basic competence in set expressions, editing, style, referencing, citation and quotation is demonstrated. There are some errors in grammar and format in the majority of written work but a basic competence in the grammatical areas outlined in the Summary of Course contents above is shown.

da

55% A student has achieved a good standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 6.5) A student shows the ability to write a good letter, report and academic essay and has good awareness of format structure, content, style and grammatical accuracy with mostly appropriate use of sources for the directed essay. Good competence in set expressions, editing, style, referencing, citation and quotation is demonstrated. There are only a few errors in grammar and/or format in all written work but these do not interfere with the communication of ideas and the work shows a good level of competence in the grammatical areas outlined in the Summary of Course contents above.

ardderchog

70% A student has achieved an exceptional standard of competence in coursework and examination relating to the learning outcomes above (equivalent to IELTS 7.0 or above). A student shows the ability to write an exceptional letter, report and academic essay and has very good awareness of format, structure, content, style and grammatical accuracy with very good and appropriate use of sources for the directed essay. Very good competence in set expressions, editing, style, referencing, citation and quotation is demonstrated. There are very few minor errors in grammar or format in all written work. Ideas are communicated effectively, with stylistic elegance and the work shows very good competence in the grammatical areas outlined in the Summary of Course contents above.

Canlyniad dysgu

 1. On successful completion of the module, a student will:

  1. Be able to write effectively in Engilsh in a wide range of formats, including business and personal letters, reports, book reviews, literature reviews and academic essays.

  2. Have enhanced academic writing ability in the aeas of the use of set expressions, editing, style, referencing, citation and quotation skills.

  3. Have enhanced grammatical awareness and accuracy within the grammar areas of conditionals, modal verbs, subject/verb agreement, prepositions, phrasal verbs, gerunds and infinitives, relative clauses, expressions of probability and possibility, articles and tenses.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Report 30
Essay 30
Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Teaching consists of a two-hour ineractive class each week for 12 weeks. Students will be encouraged to work communicatively and engage in pair, group and team activities. Students are expected to do a substantial amount of work in preparation for and 1 addition to the assessed assignments.

100

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: