Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-2232:
Cerddorfaeth Heddiw

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Amcanion cyffredinol

Er mwyn sicrhau'r holl deilliannau dysgu

Cynnwys cwrs

Bwriad y modiwl hwn yw dysgu'r sylfeini ar gyfer cerddorfaeth gyfoes. Bydd pob enghraifft cerddorol yn deillio o gyfansoddwyr o gyfnodau Clasurol, Rhamantaidd a'r Ugeinfed Ganrif (e.e. Beethoven, Rachmaninov a Prokofiev) sydd wedi dylanwau yn gryf ar gyfansoddwyr ffilm heddiw (e.e. John Williams, Dario Marianelli a David Arnold). Bydd y cwrs yn ddechrau gyda'r Gerddorfa Linynnol gan ychwanegu offerynau chwyth a pres yn raddol. Erbyn wythnos darllen, bydd y myfyriwr yn medru trefnu yn hyderus ar gyfer cerddorfa fechan. Yn ystod yr ail hanner, bydd pwyslais ar dechnegau cerddorfaeth ar gyfer cerddorfa lawn gan ychwanegu mwy o offerynnau.

Bwriad y cwrs yw dysgu cerddorddfaeth draddodiadol gyda phwyslais ar ddefnydd mewn cerddorfaeth ffilm.

Gorau oll os yw'r myfyriwr yn dilyn (neu wedi dilyn) WXC2234/3234

Meini Prawf

trothwy

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth sylfaenol ond cyfyngedig o ddeunydd y pwnc, gyda rhywfaint o allu o ran meddwl theoretig a digon o grap o'r pynciau sydd wedi cael sylw. Bydd angen rhywfaint o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol yn y prif aseiniad.

da

Mae'r gwaith yn dangor dealltwriaeth glir o ddeunydd y pwnc, lefel foddhaol o feddwl theoretig, a dealltwriaeth o¿r prif bynciau. Mae digon o dystiolaeth o ymdriniaeth greadigol ddeallus i'w gweld, gyda digon o fynegiant creadigol.

ardderchog

Mae'r gwaith yn dangos dealltwriaeth gampus o ddeunydd y pwnc, gyda thystiolaeth o ddawn naturiol yn y maes hwn, ymdriniaeth wreiddiol a medrau cyfansoddi rhagorol.

Canlyniad dysgu

 1. dysgu sgiliau mewn trefnu yn idiomatig ar gyfer cerddorfa linynnol ac offerynnau priodol.

 2. arddangos lefel da o greadigrwydd a dychymyg mewn trefnu ar gyfer cerddorfa lawn, tra yn gofalu am y technegau priodol sydd yn perthyn i bob offeryn.

 3. datblygu sgiliau mewn trin a thrafod technegau cerddorfaeth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Gwaith Cwrs 1 25
Gwaith Cwrs 2 25
Prif Aseiniad 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

22 o ddarlithoedd hyd at 2 awr yr un, cynhelir wythnos darllen yn ystod y semester

44
Private study 156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: