Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oriel Luniau

Y Prif Arglwydd Ustus, yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (ail o’r chwith), cyn rhoi darlith ar ddatblygiad y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru. Gyda (chwith i dde) Mr Fawaz Atta, myfyriwr LLB; Ms Li Ling Tang, Pwyllgor Cynhadledd; a’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol.
Y Prif Arglwydd Ustus, yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (ail o’r chwith), cyn rhoi darlith ar ddatblygiad y proffesiwn cyfreithiol yng Nghymru. Gyda (chwith i dde) Mr Fawaz Atta, myfyriwr LLB; Ms Li Ling Tang, Pwyllgor Cynhadledd; a’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol.
Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, gyda’r Arglwydd Igor Judge, Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru
Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, gyda’r Arglwydd Igor Judge, Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru
Athro Z Wang (canol) a’r Athro Jason Chuah (de eithaf), gyda staff Ysgol y Gyfraith
Athro Z Wang (canol) a’r Athro Jason Chuah (de eithaf), gyda staff Ysgol y Gyfraith
Athro Eugene Basanta, Ysgolhaig ar Ymweliad o Southern Illinois University, UDA
Athro Eugene Basanta, Ysgolhaig ar Ymweliad o Southern Illinois University, UDA
Cyfranogwyr yn y Gystadleuaeth Ffug Lys Ewropeaidd, sydd wedi cael ei gynnal yn Ysgol y Gyfraith dwywaith
Cyfranogwyr yn y Gystadleuaeth Ffug Lys Ewropeaidd, sydd wedi cael ei gynnal yn Ysgol y Gyfraith dwywaith
Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol, gyda’r Barnwr Anthony Seys Llewelyn, Barnwr Sifil Dynodedig ar gyfer Cymru
Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol, gyda’r Barnwr Anthony Seys Llewelyn, Barnwr Sifil Dynodedig ar gyfer Cymru
Cynrychiolwyr o’r Universidad de Cádiz yn ymweld ag Ysgol y Gyfraith ym mis Tachwedd 2011
Cynrychiolwyr o’r Universidad de Cádiz yn ymweld ag Ysgol y Gyfraith ym mis Tachwedd 2011
Staff o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Tsieina Ocean , Qingdao , gydag aelodau o staff Ysgol y Gyfraith Bangor a Phrifysgol Bangor a Cofrestrydd Dr David Roberts
Staff o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Tsieina Ocean , Qingdao , gydag aelodau o staff Ysgol y Gyfraith Bangor a Phrifysgol Bangor a Cofrestrydd Dr David Roberts
Yr Athro Dermot Cahill , Pennaeth yr Ysgol , gyda'r Athro Sylvaine Peruzzetto a Madame Claudine Chambert o Brifysgol Toulouse I, Ffrainc
Yr Athro Dermot Cahill , Pennaeth yr Ysgol , gyda'r Athro Sylvaine Peruzzetto a Madame Claudine Chambert o Brifysgol Toulouse I, Ffrainc
Dr Gillian Davies (canol), Bargyfreithiwr yn Hogarth Chambers, Llundain, gyda Mark Hyland a’r Athro Suzannah Linton o Ysgol y Gyfraith, Bangor
Dr Gillian Davies (canol), Bargyfreithiwr yn Hogarth Chambers, Llundain, gyda Mark Hyland a’r Athro Suzannah Linton o Ysgol y Gyfraith, Bangor
Gwestion yng nghynhadledd Cyfraith Cystadleuaeth Ryngwladol a threfnwyd yn Ysgol y Gyfraith ym mis Gorffennaf 2011
Gwestion yng nghynhadledd Cyfraith Cystadleuaeth Ryngwladol a threfnwyd yn Ysgol y Gyfraith ym mis Gorffennaf 2011
Athro Jihu Liu (chwith), Ysgolhaig ar Ymweliad o Ysgol y Gyfraith Central South University, China, gyda’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol
Athro Jihu Liu (chwith), Ysgolhaig ar Ymweliad o Ysgol y Gyfraith Central South University, China, gyda’r Athro Dermot Cahill, Pennaeth yr Ysgol
Mr Ustus Hickinbottom (de), o Uchel Lys Lloegr a Chymru, yn marcio agoriad Athrolys, sef adeilad Ysgol y Gyfraith a’i hailwampiwyd
Mr Ustus Hickinbottom (de), o Uchel Lys Lloegr a Chymru, yn marcio agoriad Athrolys, sef adeilad Ysgol y Gyfraith a’i hailwampiwyd
Ch-D: Darlithydd Mark Hyland; ymarferwr Cyfraith Droseddol, Liam Ferris; Bethney Miller, Llywydd Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith; yr Athro Suzannah Linton
Ch-D: Darlithydd Mark Hyland; ymarferwr Cyfraith Droseddol, Liam Ferris; Bethney Miller, Llywydd Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith; yr Athro Suzannah Linton
Mr Paul Harris S.C., arbenigwr ym maes Cyfraith Gyhoeddus ac Hawliau Dynol, gyda myfyriwr
Mr Paul Harris S.C., arbenigwr ym maes Cyfraith Gyhoeddus ac Hawliau Dynol, gyda myfyriwr
Athro Malcolm Evans OBE yn rhoi darlith ar 'Freedom of thought, conscience and religion - the right that lost its way?', Ionawr 2012
Athro Malcolm Evans OBE yn rhoi darlith ar 'Freedom of thought, conscience and religion - the right that lost its way?', Ionawr 2012
Ch-D: Darlithydd Mark Hyland; ymarferwr Cyfraith Droseddol, Liam Ferris; Bethney Miller, Llywydd Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith; yr Athro Suzannah Linton
Ch-D: Darlithydd Mark Hyland; ymarferwr Cyfraith Droseddol, Liam Ferris; Bethney Miller, Llywydd Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith; yr Athro Suzannah Linton
John Wotton (canol), Llywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr, gydag arweinwyr rhai o fentrau dan arweiniad myfyrwyr Ysgol y Gyfraith
John Wotton (canol), Llywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr, gydag arweinwyr rhai o fentrau dan arweiniad myfyrwyr Ysgol y Gyfraith
Yr Arglwydd Neuberger o Abbotsbury, Llywydd Llys Goruchaf Prydain, yn siarad yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol  yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014
Yr Arglwydd Neuberger o Abbotsbury, Llywydd Llys Goruchaf Prydain, yn siarad yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014
Dr Jasem Tarawneh o Brifysgol Manceinion (dde) gyda Mark Hyland, darlithydd, a Tamara Bukatz, myfyrwraig PhD
Dr Jasem Tarawneh o Brifysgol Manceinion (dde) gyda Mark Hyland, darlithydd, a Tamara Bukatz, myfyrwraig PhD
Dr Karen McAuliffe o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Exeter, a bu’n rhoi darlith ar 'Precedent at the CJEU: the linguistic aspect' ar 7fed Mawrth 2013 (gyda Mark Hyland)
Dr Karen McAuliffe o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Exeter, a bu’n rhoi darlith ar 'Precedent at the CJEU: the linguistic aspect' ar 7fed Mawrth 2013 (gyda Mark Hyland)
Yr Arglwydd Neuberger o Abbotsbury, Llywydd Llys Goruchaf Prydain, yn siarad yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol  yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014
Yr Arglwydd Neuberger o Abbotsbury, Llywydd Llys Goruchaf Prydain, yn siarad yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014
Yr Athro Syr Roy Goode QC yn siarad gyda staff a myfyrwyr yn dilyn ei ddarlith gyhoeddus, 'The Creativity of Commercial Law' ym Mhrifysgol Bangor, 2015
Yr Athro Syr Roy Goode QC yn siarad gyda staff a myfyrwyr yn dilyn ei ddarlith gyhoeddus, 'The Creativity of Commercial Law' ym Mhrifysgol Bangor, 2015
Syr David Lloyd Jones (canol), cadeirydd Comisiwn Diwygio Cyfraith Lloegr a Chymru, yn trafod cynnigion Diwygio Cyfraith gerllaw yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014.
Syr David Lloyd Jones (canol), cadeirydd Comisiwn Diwygio Cyfraith Lloegr a Chymru, yn trafod cynnigion Diwygio Cyfraith gerllaw yng Nghynhadledd Cymru Gyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, 2014.
Mr Ustus Peter Charleton, Barnwr yn Llys Goruchaf Iwerddon (canol) gyda’r Athro Dermot Cahill (chwith) a Dr Mark Hyland ar achlysur darlith gwadd y Barnwr Charleton ar 'Homicide and Hatred: Some Reflections' (Dydd Llun, 8 Chwefror 2016)
Mr Ustus Peter Charleton, Barnwr yn Llys Goruchaf Iwerddon (canol) gyda’r Athro Dermot Cahill (chwith) a Dr Mark Hyland ar achlysur darlith gwadd y Barnwr Charleton ar 'Homicide and Hatred: Some Reflections' (Dydd Llun, 8 Chwefror 2016)
Siaradwyr gwadd o Heddlu Gogledd Cymru: Arolygydd Neil Thomas (chwith) a Phrif Arolygydd Richard Green (ail o’r dde), gyda’r Athro Suzannah Linton a Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Dermot Cahill
Siaradwyr gwadd o Heddlu Gogledd Cymru: Arolygydd Neil Thomas (chwith) a Phrif Arolygydd Richard Green (ail o’r dde), gyda’r Athro Suzannah Linton a Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Dermot Cahill

Gweler isod am restr o’n siaradwyr gwadd hyd yn hyn. Cyhoeddir digwyddiadau i’w ddod ar ein tudalen Digwyddiadau.

Yn flynyddol, croesawir i’r Ysgol ysgolhaig ar ymweliad o bartner athrofa, sy’n treulio nifer o fisoedd yn cyfrannu at ddysgu ac ymchwil ym Mangor. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Rhaglen Ysgolheigion ar Ymweliad, cliciwch yma.

Siaradwyr Enwog

2016/17

Dr Chris Davies
Prifysgol Griffith, Awstralia
"Doping in Sport: By Any Reliable Means"

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd
Prif Arglwydd Ustus Lloegr a Chymru
"The development of the legal profession in Wales"

2015/16

Mr Justice Peter Charleton
Barnwr, Llys Goruchaf Iwerddon
"Passing Off: Elasticity and Limits of a Common Law Remedy" and "Homicide and Hatred: Some Reflections"

Mr Jonathan Griffiths
Darlithydd yng Ngyfraith Eiddo Deallusol, Prifysgol Queen Mary, Llundain
"The Role of the Court of Justice in Developing EU Copyright Law" and "Intellectual Property & Fundamental Rights"

Yr Athro Michael Dougan
Athro mewn Cyfraith Ewropeaidd, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Lerpwl
"Which European Future for the UK? Renegotiation, Referendum and Beyond"

Yr Athro David Ormerod QC
Comisiwn y Gyfraith
"Reforming Offences Against the Person"

Mr Richard Combes
Authors’ Licensing and Collecting Society
"Collecting Societies and developments at EU level in the field of collecting societies"

Dr David Keane
Prifysgol Middlesex
"50 Years of ICERD"

2014/2015

Dr Richard Caddell
Prifysgol Abertawe
"Pipelines, Protestors and Provisional Measures: The Arctic Sunrise Case and the Right to Protest at Sea"

Ei Anrhydedd y Barnwr Jeremy Roberts QC
"The Role of the Parole Board: Then and Now"

Dr Vanessa Davies
Cyfarwyddwr, Bar Standards Board
"What is happening at the Bar? A myth-busting talk by the Director General of the Bar Standards Board, the regulatory body for barristers in England and Wales"

Syr Geoffrey Nice QC
"Reflections of an International Prosecutor"

Yr Athro Roy Goode
"The Creativity of Commercial Law"

Dr Yvonne McDermott Rees a Dr Martina Feilzer
Prifysgol Bangor
"Transparency Today: Exploring the Adequacy of Sur/Sous/Veillant Theory & Practice'. Part of an ESRC-funded seminar series, "DATA-PSST! Debating and Analysing Transparency Arrangements: Privacy, Security, Surveillance, Trust"

Dr Dinusha Mendis 
Cyd-Cyfarwyddwr y Ganolfan am Bolisi a Rheolaeth Eiddo Deallusol (CIPPM), Prifysgol Bournemouth
"IPO Commissioned Research on Parody & Pastiche and the New Parody Exception"

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Cwmgiedd
Prif Arglwydd Ustus Lloegr a Chymru
"Dyfodol Ymchwiliadau Cyhoeddus"

2013/2014

Lt. Col. Brendan O'Shea
Irish Military College
"The Changing Face of International Peacekeeping"

Chief Inspector Richard Green and Inspector Neil Thomas
Heddlu Gogledd Cymru
"Contemporary Challenges in Policing"

Dr Richard Caddell
Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Abertawe
"International Law and the Regulation of Marine Mammals"

Dr Maggie Towse
Cadair Grwp Amnesty, Bae Colwyn
"Shining Lights in Dark Places: Zimbabwe, human rights and Amnesty International"

Soran Qader
Ymgeisydd PhD, Ysgol y Gyfraith, Bangor
"The International Law Principle of Uti Possidetis and its application in the relations between Iraq and the Kurdistan Region"

Tim Wynn-Evans a'r Athro Suzannah Linton
Yn flaenorol o'r Uned Troseddau Difrifol, Gweinyddiaeth Trawsnewidiol y Genhedloedd Unedig yn Nhwyrain Timor
"Crimes against Humanity in East Timor: a case study of the Passabe Massacre in the Oecussi enclave"

Bassim Al-Musawi
Ymgeisydd PhD, Ysgol y Gyfraith, Bangor
"Rule of Law in Post Conflict Societies: the case of Iraq"

Desmond Doherty
Cyfreithiwr ac Awdur
"Inquiries, Inquests and International Law"

Richard Combes
Pennaeth Hawliau a Thrwyddedu, Authors’ Licensing and Collection Society (ALCS)
"Authors, Collective Management and International Copyright Reform"

Dr Alison Mawhinney
Ysgol y Gyfraith, Bangor
"The protection of the right to freedom of religion or belief in schools"

Dr David Sullivan
Pennaeth yr Ysgol Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor
"Syria: neo-realist and cosmopolitan approaches"

 

2012/2013

Dr Lucy Finchett-Maddock
Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Exeter
"The Changing Architecture of Adverse Possession"

Zoe Godolphin
Prifysgol Bryste
"Educating the Bank: the role of the World Bank in protecting the international right to education”

Dr Jasem Tarawneh
Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Manceinion
"Trade Marks Investment Function and Parallel Importation, the Interflora effect"

Mr Andrew Nelson
Partner a Chyfreithiwr yn Cyfreithwyr Kingsley Rose
"Entering the legal profession: Some considerations and personal reflections"

Alejandro del Valle Gálvez
Prifysgol Cádiz, Sbaen
"The Anglo-Spanish Dispute over Gibraltar”

 

2011/2012

Mr Liam Ferris
Cyfreithwyr Jones Robertson
"Defending Suspects and the Police and Criminal Evidence Act in a Changing Legal System"

Dr Chris Davies
Prifysgol James Cook, Awstralia
"Sports Law: Governance in sport: the legal and practical aspects"

Yr Athro Chris Barton
Prifysgol Staffordshire
"Buggers and broomers: have they been 'practising long enough'?"

Dr Richard Caddell
Prifysgol Abertawe
"The Integration of Multilateral Environment Agreements: Herding Cats or Building Bridges?"

Yr Athro Malcolm Evans OBE
Prifysgol Bryste
"Freedom of thought, conscience and religion - the right that lost its way?"

Ms. Evelyne Schmid
Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor
"The 'Mugabe Hypothesis': Should Violators of the Right to Food, Education or Health be worried? Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes"

Dr Gillian Davies
Hogarth Chambers, London
"The European Patent Office (EPO) in the Global Patent System – European Patent Convention (EPC) Law and Practice"

Yr Athro Z Wang
Beijing Foreign Studies University
"The Evolving Nature of EU Power and Sino-EU Relations in the 21st Century"

Yr Athro Jason Chuah
City Law School, City University London
"Letters of Credit - Reconciling legal rules with commercial realities"

Mr Paul Harris S.C.

Ms. Sarah Nason
Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor
"The Future of Public Law in England and Wales"

 

2010/2011

Yr Arglwydd Alex Carlile
“Terrorism Legislation and Human Rights”

Mr Justice Hickinbottom
"Compensation for injuries in the workplace: Have we slipped up?"

Yr Athro Eugene Basanta (Ysgolhaig ar Ymweliad)
Southern Illinois University, USA
"Unconscionability and consumer arbitration in the US"

John Pearson
Lancaster University Law School
"Two Halves of the Same (W)hole: Human Rights Versus 'The State'"

Dr Carmen Ferradans Carames
University of Cadiz, Spain
“Spain´s labour and pensions reform”

Dr Chris Davies
James Cooke University, Australia
“Sports Law and Racism”

 

2009/2010

Yr Athro Jihu Liu (Ysgolhaig ar Ymweliad)
Central South University School of Law, Changsha, Hunan Province in China
“China’s Trust Law – A Body without Arms and Legs?” 

Martijn Quinn
Dirprwy Bennaeth y Cabinet i Gomisiynydd Amgylchedd yr Undeb Ewropeaidd
European Union Environmental Policy

Y Barnwr Seys Llewellyn
Designated Civil Judge for Wales
“The role of the judge in the modern era”

Dr Qi George Zhou
Law School of Sheffield University
"An Economic Defence of the Lords Decision on 'The Golden Victory' - Damages for Repudiation of a Contract."

Dr Qi George Zhou
Law School of Sheffield University
"Regulation Unconscionable Behaviours with the Remedy Rescission"

Yr Athro Alistair Alcock
University of Salford

Yr Athro Jason Chuah
University of Westminster

Dr Eleanor Spaventa
Durham University

Dr Nic Ryder
University of West of England

Yr Athro Stephen Riley

Dr Jose Luis Rey
ICADE University, Madrid
“Human Rights in Germany, France, Italy and Spain”

 

2008/2009

Mr Keith Bush
National Assembly's Chief Legal Advisor
"The Government of Wales Act - Getting Real about Devolution"

Syr Emyr Jones Parry
“We can influence our own law-making powers: An all Wales Convention”

Yr Athro Thomas Watkin
First Welsh Legislative Counsel
"Devolution and Legal Careers in Wales"

Dr Javier Oliva
Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor
“Religion, Identity and Stability: Legal Challenges of Religious Difference”

Yr Athro Justin Edwards
"Law and Literature"

Mr. Brunstorm
Prif Gonstabl Gogledd Cymru
“Policing in Wales - a constitutional perspective”

Ms. Claire Howell
Aston University
“Corporate governance in a not for profit company: the board of a Registered Social Landlord”.

Dr. Jackie Jones
University of West England Bristol
“The (d)evolving criminal justice system for Wales”

 

2007/2008

Syr Roderick Evans QC
Presiding Judge for the Wales & Chester Circuit
“The Legal possibilities for Wales” 

Yr Athro Roman Petrov
Economics and Law Faculty, Donetsk National University; Max Weber Fellow, European University Institute
“Export of European common values abroad”

Yr Athro Dawn Oliver
University College London
“The UK Constitution is in Transition: from where to where?”

Dr. Vito Breda
Prifysgol Caerdydd
“Ostriches and Foxes; the Constitutional Accommodation of Sub-State National Identities Claims”

Mr. Riccardo Montana
Prifysgol Caerdydd
“Italian prosecutors' legal and professional culture: the analogy of the filter”

Yr Athro Barry Rider
Jesus College, University of Cambridge
“The Next Financial War: the use of essentially civil asset recovery procedures in combatting corruption and fraud”

Ms. Sarah Nason
Prifysgol Bangor
"Multiculturalism and Human Rights (Surayanda v. The Welsh Ministers)"

Dr. James Devenney
Durham University
"Unconscionability / undue influence"