Ymchwil mewn Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas

Ymchwil yn y Gyfraith

 • Cyfraith Ewrop 
 • Cyfraith Economaidd Fyd-eang
 • Cyfraith Ryngwladol 
 • Cyfraith Fasnachol y DU
 • Cyfraith y Cyhoedd y DU 
 • Cyfraith Breifat y DU

Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithas

 • Cymdeithaseg
 • Polisi Cymdeithasol
 • Cymunedau, Diwylliannau, Iaith a Hunaniaethau
 • Trosedd, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithas

Ymchwil mewn Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

 • Hanes Cymru
 • Archeoleg Gymreig a Cheltaidd
 • Hanes Canoloesol a Modern Cynnar
 • Hanes yr Ugeinfed Ganrif a’r Unfed Ganrif ar Hugain

Ymchwil mewn Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

 • Athroniaeth lle
 • Cymhwysiadau diwylliannol i theori seicoddadansoddol
 • Athroniaeth a Chrefydd mewn Addysg
 • Y Gymuned Islamaidd a Chilfachau Mwslemaidd ym Mhrydain
 • Islamaeth a Radicaleiddio (mewn cyd-destunau lleol a byd-eang)
 • Dad-radicaleiddio (datblygu naratifau gwrthwyneb)
 • Caethwasiaeth a Chrefydd
Ynys Enlli o Mynydd Mawr, Penllŷn

PROJECT YMCHWIL DAN SYLW Ecoamgueddfa Pen Llŷn

Y project #Ecoamgueddfa Pen Llŷn, yw'r ecoamgueddfa gyntaf yng Nghymru, a hyd y gwyddom yr ecoamgueddfa ddigidol gyntaf yn y byd.  Mae’r tîm wedi’i leoli yn Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas, ac maent yn gweithio’n agos gydag archeolegwyr yr Ysgol er mwyn cyflwyno ystod o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned ac adnoddau digidol archaeolegol. 

Ysgrifennu mewn llyfryn

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021

Cynhelir yr ymarfer REF nesaf yn 2021. Bydd yr Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas yn cyflwyno i'r unedau canlynol:

 • UoA 21 - Sociology
 • UoA 26 - Modern Languages and Linguistics 
 • UoA 27 - English Language and Literature
Ein Canolfannau Ymchwil

Mwy o fanylion am y Canolfannau Ymchwil o fewn yr ysgol.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?