Cysylltiadau Cyflym

Newyddion a Digwyddiadau

@BangorUniLib

Gwybodaeth i Staff y Llyfgell

Croeso i'r Lyfrgell

Chwiliad Llyfrgell

 

Newyddion a Digwyddiadau:

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell

Simon, Alec & Julia: hyrwyddwyr y llyfrgell 2017/18

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell: Simon, Alec a Julia! Bydd projectau sydd ar y gweill yn cael eu rhannu ar eu tudalen Facebook. https://www.facebook.com/libraryambassadorsbangor/?fref=ts

 

Y Llyfrgell yn agored 24/7!

O 8:30am ddydd Llun 6 Tachwedd bydd y Brif Lyfrgell yn agored 24/7.   Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Brif Lyfrgell ar ôl 9pm.

Helpwch ni i ledaenu'r neges drwy ddefnyddio #BULibrary247 a chynnwys unrhyw luniau a dynnwyd ohonoch eich hun yn y llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â ni drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar-lein, e-bost neu ein ffonio ar 01248 382981.  Gellwch hefyd siarad â'n staff cyfeillgar a chymwynasgar yng ngwahanol ganghennau'r llyfrgell.

Cliciwch yma i weld oriau agor ein holl ganghennau llyfrgell:

https://www.bangor.ac.uk/library/opening.php.cy

Hyrwyddo'r Llyfrgell

Bod yn fyfyriwr sy'n hyrwyddo'r Llyfrgell!

Cewch eich talu i'n helpu ni i wneud eich llyfrgell cystal ag y gall fod.

Bydd Hyrwyddwyr Llyfrgell yn ymwneud â'r gymuned myfyrwyr ac yn gweithio a'r Llyfrgellwyr Cefnogaeth Academaidd ar broject sydd â'r nod o wella a datblygu'r hyn sydd gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau i'w gynnig i fyfyrwyr.

Hyrwyddo'r Llyfrgell 2016-17

[Mwy]

Arddangosfa

Hedd WynMae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn coffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn gydag arddangosfa yn dathlu bywyd, gwaith a threftadaeth y bardd a'r milwr o Gymro a fu farw ar ddiwrnod cyntaf Brwydr Passchendaele ar 31 Gorffennaf 1917.

Ymysg yr eitemau a gânt eu harddangos bydd drafft o'i awdl 'Yr Arwr' a fwriadai ei chyflwyno i gystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol a oedd i'w chynnal ym Mhenbedw yn 1917.  

Hefyd ceir llythyr, 'Rhiwle yn Ffrainc', a ysgrifennwyd oddeutu 5 wythnos cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw, lle mae'n disgrifio bywyd y tu ôl i'r ffosydd ar y Ffrynt Gorllewinol.

Gellir gweld yr arddangosfa o 5 Mehefin tan 15 Rhagfyr yng Nghoridor Ystafell y Cyngor ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.

Byddwn hefyd yn hyrwyddo'r arddangosfa ym mhabell Prifysgol Bangor ddydd Gwener 11 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

 

Hyfforddiant Staff a Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae'r gwasanaeth llyfrgell ac archifau yn cynnal nifer o sesiynau hyfforddi ar gyfer staff ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig yn ystod semester 1. Rhagor o fanylion ar gael yma:
Staff Ymchwil
Myfyrwyr Ôl-raddedig

 

chat loading...