Cysylltiadau Cyflym

Newyddion a Digwyddiadau

@BangorUniLib

Gwybodaeth i Staff y Llyfgell

Croeso i'r Lyfrgell

Chwiliad Llyfrgell

Newyddion a Digwyddiadau

Deiniol 24/7

Mae llyfrgell Deiniol ar agor 24/7 tan Mai 27.

Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Llyfrgell ar ôl 9pm.

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell

Simon, Alec & Julia: hyrwyddwyr y llyfrgell 2017/18

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell: Simon, Alec a Julia! Bydd projectau sydd ar y gweill yn cael eu rhannu ar eu tudalen Facebook. https://www.facebook.com/libraryambassadorsbangor/?fref=ts

Y Llyfrgell yn agored 24/7!

O 8:30am ddydd Llun 6 Tachwedd bydd y Brif Lyfrgell yn agored 24/7.   Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Brif Lyfrgell ar ôl 9pm.

Helpwch ni i ledaenu'r neges drwy ddefnyddio #BULibrary247 a chynnwys unrhyw luniau a dynnwyd ohonoch eich hun yn y llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â ni drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar-lein, e-bost neu ein ffonio ar 01248 382981.  Gellwch hefyd siarad â'n staff cyfeillgar a chymwynasgar yng ngwahanol ganghennau'r llyfrgell.

Cliciwch yma i weld oriau agor ein holl ganghennau llyfrgell.

chat loading...