Cysylltiadau Cyflym

Newyddion a Digwyddiadau

@BangorUniLib

Gwybodaeth i Staff y Llyfgell

Croeso i'r Lyfrgell

Chwiliad Llyfrgell

Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiad Straeon Data 14.02.18

Dewch draw i'r digwyddiad “Straeon Data” ar 14 Chwefror, 1-3pm Y Ganolfan Rheolaeth Adeilad Alun A0.01 i glywed ymchwilwyr, myfyrwyr ymchwil a staff cefnogi ymchwil yn dweud storïau am eu data ymchwil. Trefnir y digwyddiad fel rhan o Wythnos Caru Data ac Carnifal Cynaliadwyedd Bangor.   Ceir cyflwyniadau 10 munud byr yn ymdrin â phynciau'n cynnwys: gweithio gyda gwahanol fathau o ddata ymchwil, rhannu data, cyrchu data, data agored a chynaliadwyedd, storio a diogelu data ymchwil.   Yn y sesiwn hon bydd y straeon yn cael eu cyflwyno yn Saesneg yn unig.

Cofrestrwch ar-lein: https://www.eventbrite.co.uk/e/data-stories-a-love-data-week-event-tickets-42714302629

Llyfrgell Deiniol

Ar agor 24/7 o 2 Ionawr tan 21 Ionawr 2018

Llifogydd yn tarfu ar wasanaeth Llyfrgell Safle'r Normal

Mi fydd y difrod a wnaed gan y llifogydd yn tarfu ar wasanaeth Llyfrgell Safle'r Normal tan ddiwedd y tymor. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir ac yn cydweithio â staff i atgyweirio'r difrod cyn gynted â phosib.   

Mae'r Llyfrgell ac ystafelloedd cyfrifiaduron yn parhau i fod ar agor yn ôl yr arfer, ac nid oes unrhyw ddifrod yn yr ystafell i fyny'r grisiau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 01248 383048.

Diolch yn fawr am eich amynedd.

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell

Simon, Alec & Julia: hyrwyddwyr y llyfrgell 2017/18

Cyfarfod â hyrwyddwyr y llyfrgell: Simon, Alec a Julia! Bydd projectau sydd ar y gweill yn cael eu rhannu ar eu tudalen Facebook. https://www.facebook.com/libraryambassadorsbangor/?fref=ts

Y Llyfrgell yn agored 24/7!

O 8:30am ddydd Llun 6 Tachwedd bydd y Brif Lyfrgell yn agored 24/7.   Sylwer y bydd angen i chi ddefnyddio eich cerdyn myfyriwr Bangor i sweipio i fynd i mewn i'r Brif Lyfrgell ar ôl 9pm.

Helpwch ni i ledaenu'r neges drwy ddefnyddio #BULibrary247 a chynnwys unrhyw luniau a dynnwyd ohonoch eich hun yn y llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â ni drwy gyfryngau cymdeithasol, sgwrsio ar-lein, e-bost neu ein ffonio ar 01248 382981.  Gellwch hefyd siarad â'n staff cyfeillgar a chymwynasgar yng ngwahanol ganghennau'r llyfrgell.

Cliciwch yma i weld oriau agor ein holl ganghennau llyfrgell.

chat loading...