David Shannon

David Shannon
Enw
David Shannon
Swydd
Mindfulness Lecturer and Masters Programme Co-ordinator
E-bost
david.shannon@bangor.ac.uk
Ffôn
Lleoliad
Prifysgol Bangor

Cymwysterau

BA, MSc, MSc Seicoleg Cwnsela

Bywgraffiad Personol Byr

Ymunodd David â’r tîm CMRP ddiwedd Ionawr 2012 fel ein Darlithydd Ymwybyddiaeth Ofalgar / Cydlynydd Rhaglenni Meistr llawn-amser newydd. Mae David yn gyfrifol am reolaeth o ddydd i ddydd y Rhaglenni Meistr ac mae’n ychwanegu at y tîm dysgu presennol.

Cyn ymuno â’r tîm CMRP, gweithiodd David fel seicolegydd mewn seico-oncoleg, lle’r oedd yn hwyluso MBSR ac MBCT yn rheolaidd ar gyfer pobl yr effeithiwyd arnynt gan ganser. Mae David wedi bod yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar er 2006, ac mae wedi cwblhau hyfforddiant athrawon MBSR/MBCT ffurfiol gyda’r ‘Institute for Mindfulness-Based Approaches’. Datblygodd ddiddordeb David mewn myfyrdod ochr yn ochr â diddordeb mewn elfennau seicolegol gofal diwedd oes. O ganlyniad, gweithiodd fel cynorthwywr gofal mewn gofal lliniarol am bedair blynedd tra’r oedd yn cwblhau MSc mewn Ymwybyddiaeth a Seicoleg Trawsbersonol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Ar ôl hyn gweithiodd fel cynorthwywr ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Cork cyn cael ei dderbyn ar yr MSc mewn Seicoleg Cwnsela yng Ngholeg y Drindod, Dulyn.

Arbenigedd Dysgu-Hyfforddi

  • BIs mewn gofal canser
  • MBIs mewn gofal lliniarol
  • MBSR ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd
  • MBSR ar gyfer poblogaethau cyffredinol

Diddordebau Ymchwil

  • Ymwybyddiaeth ofalgar ar ddiwedd oes
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar er mwyn osgoi straen mewn gweithwyr proffesiynol gofal iechyd
  • Mecanweithiau ymwybyddiaeth ofalgar
  • Ymwybyddiaeth ofalgar a thosturi
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn seicotherapi

Gweithgareddau ymchwil

Shannon, D. (2007). Psychotherapy Effectiveness in an oncology setting: a hermeneutic single-case efficacy design (HSCED) study. Unpublished Masters thesis. Trinity College Dublin.

Shannon, D. (2002). On the role of death in life: the Application of Terror Management Theory (TMT) in Palliative Care. Unpublished Masters thesis. Liverpool John Moores’ University.