Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3800:
Game Design 3

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Eben Muse

Amcanion cyffredinol

Game design is a creative practice that allows complex self-expression of a personal view of the social, cultural and physical world. It is also a creative practice bound by markets and embedded into industrial practices of production and distribution. In this module you will learn to be a creative practitioner working within the game industry. As a member of a game design team, you will develop a game concept and research its market potential. You will then work with your team to apply theory and practice to the design of an industry-standard game design document (GDD) based on that game concept and market analysis. You will have the opportunity to study the current state of the games industry learning their practices and team structures. You will learn to analyse the potential market for your game (its needs and its interests) and how to make that market aware of your product. You will also explore the latest innovations in game design, gaming technology, and the gaming communities. Your GDD will reflect a critical application of these factors as well as core principles of game aesthetics, narrative and mechanics.

Cynnwys cwrs

 • Conceptualization
 • Functionality and balance
 • Game development teams
 • Development methodologies & strategies
 • The game industry
 • Market and audience research
 • Communicating game design
 • Design of game aesthetics and mechanics

Meini Prawf

da

Good (C- to B+)

 • Strong knowledge of key areas/principles
 • Understanding of theoretical underpinnings
 • Evidence of background study
 • Limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

ardderchog

Excellent (A- to A**)

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

trothwy

Threshold (D- to D+)

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

Canlyniad dysgu

 1. Appreciate the structures of the game design indutry, including indie and AAA developers

 2. Critically evaluate and utilise current game genres and technologies

 3. Design and critically evaluate game aesthetics, narratives and mechanics

 4. Critically evaluate the impact of audiences and markets on game design

 5. Utilise appropriate game industry documentation and communication formats

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ADDRODDIAD GDD

Work as part of a game design team to develop a functional game design document

30
CYFLWYNIAD GRWP Pitch

Work within a game design team to pitch a game project

20
INDIVIDUAL BLOG Production Journal

Complete a weekly log reflecting on game design concepts and the development of the development team's concept.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Self-directed research into game market and development of game design

156
Lecture

An introduction to weekly tasks, milestones and deliverables.

11
Practical classes and workshops

2-hour weekly braintorming, design, development and testing workshops

22
Study group

Weekly, minuted team meetings to collaborate on design critique and to discuss current game innovations.

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

There are no special resource requirements, but students are encouraged to purchase the core texts.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-3800.html

Rhestr ddarllen

Core texts

Rouse, R. (2005) Game Design: Theory and practice. Plano, Tex: Wordware Pub.

McGuire, M., Jenkins O.C. (2009) Creating Games: Mechanics, content, and technology. Wellesly, MA: AKPeters.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: