Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fideos

Graddio 2019 - Alistair O'Mahoney - BMus Cerdd

Mae Alistair O'Mahoney yn graddio gyda BMus mewn Cerddoriaeth. Bu Alistair yn astudio sut mae Cerdd yn fuddiol i bobl sy'n byw gyda dementia.

Theatr a Pherfformio

Ydych chi eisiau syniad o sut beth ydi astudio cwrs Theatr a Pherfformio?

Proffil Tomos Morris-Jones

Daw Tomos yn wreiddiol o Dregarth ger Bangor. Mae'n astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ac yn hoff o gymdeithasu.

Graddio 2016 - Elin Manahan Thomas - Cymrawd er Anrhydedd

Llongyfarchiadau i Elin Manahan Thomas ar dderbyn Cymrawd er Anrhydedd

Graddio 2015 - Cymrodorion er Anrhydedd Gruff Rhys a Huw Stephens

Mae canwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys a'i gefnder cyntaf, y troelliwr enwog Huw Stephens yn derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd

Siân James - Cyn-fyfyrwraig Cerddoriaeth

Astudiodd Siân James radd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Ers iddi raddio, mae Siân James wedi dilyn gyrfa llwyddiannus iawn yn y byd cerddoriaeth.

Proffil Tom Lazell

Mae Tom yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.