Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl DXX-3009:
Professional Placement

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Natural Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Ms Sian Pierce

Amcanion cyffredinol

The module provides students with the opportunity to acquire professional experience that is relevant to their degree programme and which will enhance their prospects of graduate-level employment after leaving the University. It builds on employability skills developed under the Bangor Employability Award (BEA), and the placement itself contributes work experience for the BEA. Students take responsibility for finding suitable placements, and placement providers assess the performance of students while they are on placement. Students produce a portfolio that evaluates both the organisation that provided their placement and the student's own work within that organisation.

Cynnwys cwrs

The practical element of the module comprises a block placement (15-20 days) during the summer vacation between the second and third (final) years. The placement must be approved by the module organiser and the University before work begins; the module organiser will monitor progress during the placement, mainly by email. During the first semester of the final year, students attend a post-placement meeting and individual tutorials, and submit a placement portfolio.

Meini Prawf

trothwy

Grade D- to D+ Portfolio describes the placement organisation, explains the work done by the student while on placement, and shows some attempt at self-reflection.

da

Grade C- to B+ Portfolio describes the placement organisation and explains its position in its sector, explains in detail the work done by the student while on placement, makes some suggestions for improvement at organisational and personal levels, and shows engagement with the process of self-reflection.

ardderchog

Grade A- to A** Portfolio describes the placement organisation in detail, evaluates its position in its sector, explains in detail the work done by the student while on placement, makes critical and constructive suggestions for improvement at organisational and personal levels, and shows thoughtful engagement with the process of self-reflection.

Canlyniad dysgu

 1. Explain the history, current activities and current structure of the organisation in which they spent their placement

 2. Evaluate the position of the placement organisation in its sector

 3. Describe in detail one area of the organisation's activities (if possible, one in which they were directly involved during the placement) and make suggestions for improvements in this area

 4. Review their own contribution to this area of activity and to the organisation more generally

 5. Reflect on their placement performance in terms of their strengths, weaknesses, personal skills and skills deficiencies

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Placement Portfolio 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

Private and guided self-study

46
Work-based learning

20*7 hour days on placement

140
Workshop

6*1 hour workshops 4 * 2 hour workshops(with Careers/ Employability)

14

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn