Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pynciau ym Mhrifysgol Bangor yn cyrraedd tabl byd-eang

Mae dadansoddiad sydd newydd ei gyhoeddi o dablau cynghrair ddylanwadol QS World University Rankings 2016, lle llamodd Prifysgol Bangor i fyny 60 safle i safle 411 yn fyd-eang, yn darparu gwybodaeth bellach am safleoedd gwahanol bynciau ymhlith prifysgolion gorau’r byd.

Mae safleoedd y pynciau’n ystyried ymchwil ac enw da rhyngwladol, ac mae’n rhaid i brifysgolion gwrdd â meini prawf llym er mwyn cael eu cynnwys yn y tablau. Eleni, llwyddodd 26 pwnc sy’n cael eu dysgu ym Mangor i gwrdd â’r meini prawf hynny. Mae hyn wyth yn fwy na’r llynedd ac 16 yn fwy na 2014, sy’n gynnydd sylweddol.

Mae’r pynciau rhagorol ym Mhrifysgol Bangor sy’n ymddangos yn y gynghrair yn cynnwys Amaethyddiaeth a Choedwigaeth, a osodwyd yn y 150 uchaf yn y byd ac yn safle 6 yn y DU, Gwyddorau Amgylcheddol, a osodwyd yn y 200 uchaf drwy’r byd ac yn safle 20 yn y DU, a Seicoleg, a osodwyd yn y 200 uchaf yn y byd ac yn safle 26 yn y DU.

Meddai’r Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Effaith), Prifysgol Bangor:

“O ystyried bod sefydliadau’n cael eu mesur gan ymatebion eu cymheiriaid a chyflogwyr, a gan y nifer o bapurau ymchwil a gyhoeddir, mae ein lle yng nghynghrair eleni yn tynnu sylw at y ffaith bod ymchwilwyr Prifysgol Bangor yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol yn yr  haen uchaf o brifysgolion.”

Mae’r ffaith ein bod wedi cynyddu’r nifer o bynciau sy’n cael eu cynnwys yn y rhestr yn dangos ehangder a dyfnder yr ymchwil a’r effaith o ansawdd uchel sy’n digwydd ym Mhrifysgol Bangor, ac yn ail-bwysleisio ein safle ar y llwyfan byd-eang.”

Cafodd y QS Subject Rankings eu lansio yn 2011 ac maent yn arweiniad i ystod o feysydd astudio poblogaidd mewn prifysgolion ar draws y byd

“Mae llwyddiannau diweddar i’r Brifysgol yn cynnwys canlyniadau ardderchog yn yr asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF) a gydnabu fod mwy na thri chwarter ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016