MWY AM YR YSGOL

Rydym yn cael ein rhyngu’n rheolaidd ymysg y 10 adran uchaf am foddhad fyfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, a gyda dros fil o fyfyrwyr ni yw un o’r adrannau mwyaf yn y DU.

Mwy

Ansawdd AUR

mewn Rhagoriaeth Addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIWCH GYDA NI

Myfyrwyr mewn darlith

Astudio Israddedig

Myfyrwyr yn cynnal arbrawf yn y labordy Ysgogi Magnetig Transcranial

Astudio Ôl-raddedig

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyriwr yn gwisgo gwisg pen mewn astudiaeth Seicoleg

Ymchwil sy’n cael Effaith

Rydym yn dilyn ymchwil sy'n hybu ein cyd-ddealltwriaeth ac yn siapio ein haddysgu a'n dysgu. Rydym yn ceisio deall cysylltiadau sylfaenol rhwng ymennydd ac ymddygiad.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Chysylltidau

Y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol Seicoleg.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

+44 (0)1248 388453

seicoleg@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae Ysgol Seicoleg yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf. 

 mwy am y Coleg