Rydym yn cael ein rhyngu’n rheolaidd ymysg y 10 adran uchaf am foddhad fyfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, a gyda dros fil o fyfyrwyr ni yw un o’r adrannau mwyaf yn y DU.

O Awst 1af 2021, bydd Seicoleg yn ymuno â strwythur academaidd newydd sef Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol.

Mwy

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2022

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Myfyriwr yn gwisgo gwisg pen mewn astudiaeth Seicoleg

Ymchwil sy’n cael Effaith

Rydym yn dilyn ymchwil sy'n hybu ein cyd-ddealltwriaeth ac yn siapio ein haddysgu a'n dysgu. Rydym yn ceisio deall cysylltiadau sylfaenol rhwng ymennydd ac ymddygiad.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion a Chysylltidau

Y newyddion diweddaraf gan Seicoleg.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

+44 (0)1248 388453

seicoleg@bangor.ac.uk

EIN COLEG

Mae  Seicoleg yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Mae'r Coleg yn adnabyddus yn genedlaethol am gynnig addysgu o’r radd flaenaf. 

 mwy am y Coleg