Rhaglen y Diwrnod Agored

Anfonir y rhaglenni yn y pecynnau diwrnod agored rhyw fis cyn y digwyddiad. Wythnos cyn y Diwrnod Agored bydd copi o'r rhaglen ar gael ar y dudalen yma.

Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Cynigir Gwyddorau Gofal Iechyd yn ein campws ym Mangor ac yng nghampws Wrecsam.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyrsiau Gwyddorau Gofal Iechyd a gynigir yn ein campws yn Wrecsam, darganfyddwch beth sy'n digwydd yno ar y diwrnod drwy ddarllen y rhaglen. Ar gyfer cyrsiau a gynigir ym Mangor, cewch fanylion ym mhrif raglen y Diwrnod Agored, fydd yn cael ei bostio i chi cyn y diwrnod.

Os nad ydych yn siŵr pa gampws i ymweld â, cliciwch yma i weld ble mae pob cwrs yn cael ei gynnig.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Diwrnod Agored, cysylltwch:

E-bost: diwrnodagored@bangor.ac.uk
Tel: 01248 388143