Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen y Diwrnod Agored

Anfonir y rhaglenni yn y pecynnau diwrnod agored rhyw fis cyn y digwyddiad. Wythnos cyn y Diwrnod Agored bydd copi o'r rhaglen ar gael ar y dudalen yma.

Mae Rhaglen y Diwrnod Agored ar gael i chi ei lwytho i lawr isod:

Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Cynigir Gwyddorau Iechyd yn ein campws ym Mangor ac yng nghampws Wrecsam.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyrsiau Gwyddorau Iechyd a gynigir yn ein campws yn Wrecsam, darganfyddwch beth sy'n digwydd yno ar y diwrnod drwy ddarllen y rhaglen (rhaglen ar gael yn fuan). Ar gyfer cyrsiau a gynigir ym Mangor, cewch fanylion ym mhrif raglen y Diwrnod Agored, fydd yn cael ei bostio i chi cyn y diwrnod.

Os nad ydych yn siŵr pa gampws i ymweld â, cliciwch yma i weld ble mae pob cwrs yn cael ei gynnig.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Diwrnod Agored, cysylltwch:

E-bost: diwrnodagored@bangor.ac.uk
Tel: 01248 388143