Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Campws Wrecsam Ysgol Gwyddorau Iechyd

Cyrraedd Campws Wrecsam yn y car

O'r ffordd osgoi A483, cymerwch y troad am Wrecsam a'r Wyddgrug. Ar y gylchfan gyntaf dilynwch yr arwyddion am ganol y dref ac yna yn yr ail gylchfan cymerwch yr ail droad tuag at Parc Technoleg Wrecsam ac Ysbyty. Parhewch i ddilynwch yr arwyddion ar gyfer Parc Technoleg Wrecsam ac Ysbyty. Ar yr ail gylchfan cymerwch yr 2il allanfa a dilynwch y ffordd i'r chwith i'r meysydd parcio.

Ar y tren

Mae dwy orsaf reilffordd yn Wrecsam gyda chysylltiadau uniongyrchol â’r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol. 3 awr ac 11 munud gymer y daith o Wrecsam i Lundain drwy Crewe, ac o Gaer gerllaw gellir cyrraedd Llundain mewn 2 awr a 40 munud.

Map Lleoliad

Cyfeiriad

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Campws Wrecsam Prifysgol Bangor
Parc Technoleg Wrecsam,
Ffordd Croesnewydd,
Wrecsam, LL13 7YP

Y cyrsiau sydd ar gael yng Nghampws Wrecsam

Yr Ysgol

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Campws Wrecsam Prifysgol Bangor
Parc Technoleg Wrecsam,
Ffordd Croesnewydd,
Wrecsam, LL13 7YP
Ffôn: +44 (0) 1248 383134

E-bost: health@bangor.ac.uk