Y Ddesg Gymorth

Cysylltwch â Desg Gymorth y Gwasanaethau Eiddo a'r Campws yn gyntaf os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n gwasanaethau ni 

I roi gwybod am namau sydd ddim yn rhai brys neu i wneud cais am ein gwasanaethau, cysylltwch â ni ar estyniad 2783, neu 01248 382783 os ydych chi'n galw o'r tu allan i'r Brifysgol, neu drwy e-bost.

Mae’r ddesg gymorth ar agor o 8.45 tan 17.00 o ddydd Llun tan ddydd Gwener. 

Y tu allan i'r oriau hyn, a phan fydd y Brifysgol ar gau, mae'r Tîm Diogelwch yn gwneud gwaith y Ddesg Gymorth a bydd angen cysylltu â nhw dros y ffôn yn unig.  Caiff y galwadau eu trosglwyddo'n syth atyn nhw.

Ar gyfer problemau sy'n faterion o frys gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad ag aelod o'r staff drwy ffonio estyniad 2783 (neu 01248 382783).

Mewn argyfwng ffoniwch 333 o unrhyw ffôn fewnol.

Pan ddaw galwadau neu negeseuon e-bost i law, mae eich ceisiadau'n cael eu cofnodi ar system Planon sy'n cynhyrchu'r gwaith ar gyfer ein timau.