Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Graddau Seicoleg Israddedig

Mae Bangor yn cynnig ystod eang o raddau seicoleg unigryw a phenodol. Eu bwriad yw ennyn diddordeb mewn nifer o feysydd gwahanol o fewn seicoleg, yn ogystal â phynciau arbenigol. Mae’r pynciau a addysgir yn cael eu hymchwilio ar draws y byd, ac yn amlygu problemau ac anghenion yn y byd ‘go-iawn’.

Dewisiwch o:

BPS logo

Mae’r graddau Seicoleg uchod wedi’u harched gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), ac os derbyniwch radd o 2.2 neu uwch, cewch ymgeisio am Aelodaeth Graddedigion y BPS.

Nid yw’r cwrs rhyngosodol uchod yn eich gwneud yn gymwys i ymgeisio am Aelodaeth Graddedigion y BPS

Graddau Cyd-Anrhydedd BA

Cewch astudio seicoleg gyda phwnc arall er mwyn derbyn gradd cydanrhydedd. Mi fydd teitl y cwrs yn adlewyrchu’r cyfuniad, e.e. BA (Anrhydedd) Seicoleg ac Ieithyddiaeth. Os dewiswch wneud cwrs cydanrhydedd, ni fyddwch yn gallu ymgeisio am Aelodaeth Graddedigion y BPS. Mae’r cyrsiau cydanrhydedd sydd ar gael wedi eu rhestru isod.

Pa gwrs seicoleg y dylwn ddewis?

Mae'r adran Seicoleg yn anhygoel, mae yna lawer o gyfleoedd i ddatblygu, ac mae'r staff mor gefnogol.

Leanne Rowlands

Y cwrs Seicoleg BSc yw’r cwrs sydd fwyaf hyblyg o ran pynciau. Mae’r cyrsiau eraill yn addas ar gyfer unigolion sydd â syniad cadarn o’r hyn y maent am wneud ar ôl iddynt orffen eu gradd. Mae pob un o’n cyrsiau wedi eu dylunio gan feddwl am ddiddordebau ymchwil yr Ysgol, ac maent yn adlewyrchu’r amrywiaeth o safbwyntiau seicolegol a geir yn yr Ysgol. Mae’r cyrsiau wedi eu strwythuro i roi addysg ddiddorol i’n myfyrwyr, i greu cyfleoedd iddynt gyfannu at ymchwil academaidd, ac i drosglwyddo’r sgiliau sy’n angenrheidiol mewn gyrfa o fewn a thu hwnt i seicoleg. Porwch drwy dudalennau’r Ysgol er mwyn darganfod eich cwrs delfrydol.