Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Seicoleg gyda Blwyddyn Sylfaen BSc (Anrhydedd)

Cod UCASC80F
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd4 blwyddyn
Cynnig nodweddiadol48 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

This is a ‘pure psychology’ course and will allow you to gain a scientific understanding of the basic processes by which we learn, think, feel and adapt to our social conditions. The course covers both normal and abnormal behavior from infancy to old age, and deals with the biological, social and individual factors that affect human psychology.

This course offers you the widest possible choice of modules, which enables you to tailor your study as your interests develop. This course is accredited by the British Psychological Society (BPS) and provides eligible graduates with Graduate Basis for Chartered Membership (GBC).

The Psychology with Foundation Year programme combines a foundation year with the three year Honours Degree to create an integrated four year programme. The programme provides an excellent introduction to studying a science subject at university and will provide you with the knowledge, skills and confidence required to study at degree-level.

The with Foundation Year programme is ideal for applicants who do not quite meet the entry requirements for the three year degree or who would benefit from further a further year’s study in relation to studying a science subject. Successful completion of the Foundation Year will see you progress to Year 1 of the Psychology programme.

As a Bangor University student, you will be taught by committed and enthusiastic staff and will have access to the University’s extensive student support network and facilities.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Psychology at Bangor University is rated 5th in the UK for student satisfaction (The Complete University Guide 2021)

Cynnwys y Cwrs

You will learn through a variety of lectures, seminars, tutorials, and practicals. You will participate in various research projects as a participant giving you an insight into research that will be invaluable when designing your own studies. The School makes extensive use of technology in order to enhance the learning experience, including the use of podcasts and online materials.

An increasing number of our modules can be followed through the medium of Welsh. Students can choose to have a Welsh-speaking Tutor and complete their project in Welsh.

There is a wide range of continuous assessment on offer across the modules including essays, weekly homework, multiple choice tests, presentations, blogs, quizzes etc. throughout each semester and many modules include end of semester examinations.

In your third year you will carry out a major research project in a psychological area of your own choosing. Depending on your chosen field, you might be involved in research in industry, hospitals, schools, nurseries, or other institutions with which we have strong research links. Your project will be individually supervised by a staff member who is a specialist in the appropriate research field; so you will have the opportunity to exercise your knowledge and skills alongside an expert. Our students regard the project as one of the most challenging but also one of the most rewarding, elements of their course, and the project experience ensures that our graduates have amongst the most highly developed skills of any UK Psychology graduates.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

The Foundation Year component of the programme is designed to prepare you for degree-level study.  You will study a range of modules focused on your developing your academic skills and subject-specific knowledge, ahead of progressing to Year 1 of the programme.  You will complete modules focusing on IT and Communication Skills, Essential Mathematics and develop a range of skills through a subject specific research project.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Seicoleg gyda Blwyddyn Sylfaen.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

As a graduate with a good degree in psychology from Bangor, a variety of careers will be open to you. There are careers for which a psychology degree is essential, and careers for which psychology provides a useful base. The BSc Psychology is the broadest degree option we offer so is suitable for students who want to follow any of the main psychological professions (clinical psychology, educational psychology, counselling psychology, health psychology, cognitive neuroscience, developmental psychology, applied behaviour analysis, etc). In addition, there are careers open to graduates and postgraduates from any discipline. These include, for example, careers in management training, accountancy, teaching, nursing, social work, the police and the armed forces.  Employers are usually looking for general or transferable skills, and a psychology degree arguably provides a unique combination of these.

Employability is a key theme of the Psychology programme you will follow in Bangor and we have embedded a large number of opportunities within our degree to give graduates as strong a CV as possible and equip them with a host of transferable skills that are relevant to both psychology and non-psychology related careers.

The simple fact that you will graduate from an internationally renowned, research intensive Psychology School adds additional value to your degree and improves your employability. This is well illustrated by our top 20% ranking for Graduate Prospects in the The Guardian Good University Guide 2019.

Fideo: Digwyddiad Gyrfaoedd

 

Cymerodd myfyrwyr seicoleg ym Mhrifysgol Bangor ran mewn cynhadledd gyrfaoedd a chyflogadwyedd lle cawsant gyfle i gwrdd â chyflogwyr, rhwydweithio, gweld cyflwyniadau a chymryd rhan mewn clinig CV.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2021 Entry:

GCSE/National 4/National 5: grade C/4 in Maths or equivalent required. 

Typical offer is based on a minimum 48 tariff points from Level 3 qualification(s)* e.g.

 • A Levels (including: AS-levels, General Studies)
 • International Baccalaureate
 • Extended Project Qualification (EPQ)
 • BTEC Diplomas and Certificate are accepted and Cambridge Technical Diplomas / Certificates
 • Cambridge Technical Diplomas and Certificates
 • City & Guilds Advanced Technical Diplomas
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • Scottish Highers
 • Irish Leaving Certificate is accepted

We also welcome applications from mature applicants. Mature students and/or those with other qualifications are considered on individual merit.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

International Applicants

We are currently unable to accept applications from international students for this course.

If you are an international student your recommended route of study for this degree is through our International College. Successful completion of Year 0 of the equivalent International programme guarantees entry to Year 1 of the same Bangor University degree programme. Through this route, Year 0 is delivered at Bangor University International College (BUIC) located at the heart of our University Campus and run by our partner, Oxford International Education Group.

For more information, visit: www.bangor.ac.uk/buic/

For 2020 Entry:

GCSE/National 4/National 5: grade C/4 in Maths or equivalent required. 

Typical offer is based on a minimum 48 tariff points from Level 3 qualification(s)* e.g.

 • A Levels (including: AS-levels, General Studies)
 • International Baccalaureate
 • Extended Project Qualification (EPQ)
 • BTEC Diplomas and Certificate are accepted and Cambridge Technical Diplomas / Certificates
 • Cambridge Technical Diplomas and Certificates
 • City & Guilds Advanced Technical Diplomas
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • Scottish Highers
 • Irish Leaving Certificate is accepted

We also welcome applications from mature applicants. Mature students and/or those with other qualifications are considered on individual merit.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

International Applicants

We are currently unable to accept applications from international students for this course.

If you are an international student your recommended route of study for this degree is through our International College. Successful completion of Year 0 of the equivalent International programme guarantees entry to Year 1 of the same Bangor University degree programme. Through this route, Year 0 is delivered at Bangor University International College (BUIC) located at the heart of our University Campus and run by our partner, Oxford International Education Group.

For more information, visit: www.bangor.ac.uk/buic/

General University entry requirements Home/EU applicants

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages.

More information

Home/EU UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk, or write to: Admissions Office, Bangor University, Gwynedd, LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717

International applicants

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to: Admissions Office, Bangor University, Gwynedd, LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Depending on the Psychology course you are studying, you may have the following costs:

Mandatory costs:

Almost all psychology assignments are submitted electronically, including the dissertation. There are a few exceptions which require printing by students for Year 1 and Year 2 modules (these may be draft assignments used in class, or leaflets and posters which need to be printed in colour). If students print from University computers, then printing costs across Year 1 and 2 would be approximately £5.

Additional costs may also be charged as follows: Enhanced DBS check (approx. £65).

Psychology provides a set number of core textbooks in the library, but students will incur costs if they choose to purchase their own texts.

Necessarily Incurred Costs:

BSc/MSci/intercalated students will choose from a range of Year 3 modules and intercalated and final year MSci students will choose from a range of Year 4 modules. Dependent on modules chosen, students may incur costs associated with printing (e.g. posters for display at modular conferences; portfolio to document experience working in schools).

In addition, some optional modules have costs associated with practical activities (e.g. Year 3 Born To Run module will require students to pay race entry fees (approximately £30-£40), travel and accommodation to races, and the purchase of running kit if not already owned; Year 3 Disorders of Literacy module may incur travel costs).

In some cases, students may be required to travel to collect data for their BSc/MSci dissertation. Students can pay to become a member of the British Psychological Society (approximately £30), but this is not essential for the course.

Students may also choose to purchase software such as SPSS, but this is available on the Wheldon Building’s computers.

Optional Costs:

We offer a wide range of additional student experiences to provide a full programme of potential activities. Many of these activities do not incur a cost to the student, including all Welcome Week activities run by Psychology (not including personal costs of drinks, food, etc. at the events) and Psychology's graduation receptions (food and drink are included).

Some optional activities do incur a cost and these range from international trips costing £500-£1,000, to national conferences costing approximately £25 + travel/accommodation expenses. However, all of these activities are entirely optional and extra-curricular.

Notes:

The above examples are not exhaustive and depend on your choice of course and modules. There may be additional course-specific costs if you are a joint-honours student, a combined-honours student, a non-graduating student, or a minor student, as you will also take modules from other Schools.

Sut i Ymgeisio

If you have any questions about entry requirements for the psychology degree, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Bethan Pentith, +44(0)1248 388454 or by emailing psychology@bangor.ac.uk. We look forward to hearing from you.

How to apply through UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to Apply

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

We are currently unable to accept applications from international students for this course.

If you are an international student your recommended route of study for this degree is through our International College. Successful completion of Year 0 of the equivalent International programme guarantees entry to Year 1 of the same Bangor University degree programme. Through this route, Year 0 is delivered at Bangor University International College (BUIC) located at the heart of our University Campus and run by our partner, Oxford International Education Group.

For more information, visit: www.bangor.ac.uk/buic/

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Please do not hesitate to contact us by email or phone on 01248 388453 if you would like to discuss your circumstances or an offer you have received in more detail.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf