Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyrsiau Israddedig

Mae craidd ein rhaglenni israddedig wedi ei selio ar ymchwil gwyddorau chwaraeon, iechyd ac ymarfer. Mae’r ffocws ar ymchwil yn darparu ein graddedigion gyda’r wybodaeth ddiweddaraf yn y maes o’i dewis, sgiliau trosglwyddadwy a dull ymreolaethol o ddysgu.

Astudio trwy’r Gymraeg

Bydd yn bosib astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg ar y mwyafrif o gyrsiau’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Yn ogystal, mae’n bosib cael cyfieithiadau o ddogfennau e.e. llawlyfr myfyrwyr, ac mae’n bosib cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg.

Mae’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn cynnig y cyrsiau israddedig canlynol: (mae manylion y cyrsiau hyn ar gael yn Saesneg yn unig gan nad yw’r cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg).

Cyd-Anrhydedd

Byddwch yn astudio 120 credyd ym mhob blwyddyn o’ch gradd gyda hanner y credydau yn cael eu dilyn yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer a’r hanner arall yn yr Ysgol arall. Os rydych yn dilyn cwrs Cyd-Anrhydedd sy’n cynnwys iaith fodern, byddwch yn astudio dramor, mewn gwlad sy’n berthansol i’r iaith rydych yn ei hastudio yn y bedwaredd blwyddyn.

Cyrsiau wedi eu hanelu at fyfyrwyr Meddygaeth

Mae pa radd yr ydych yn ei ddewis yn dibynnu ar eich diddordebau penodol. Er enghraifft, byddai gradd mewn Gwyddor Chwaraeon (Addysg Gorfforol) yn rhoi’r sgiliau i chi fynd ymlaen i astudio Tystysgrif Addysg er mwyn dysgu lefel A mewn chwaraeon. Byddai Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) ar y llaw arall yn eich darparu gyda sgiliau technegol a’r gallu i addysgu mewn nifer o ddisgyblaethau môr a mynydd.

Cliciwch yma i ddarllen am raddau Rhyngosodol.

Gwyddor Chwaraeon (Adloniant Awyr Agored) graddau Sylfaen ac BSc Anrhydedd Gyflawn

Wedi eu lleoli yng Ngholeg Menai ym Mangor, mae ein rhaglenni Gwyddor Chwaraeon (Adloniant Awyr Agored) yn cynnig gradd Sylfaen (FdSc) sy’n addas ar gyfer rhai sy’n edrych am gefndir cadarn ym meysydd gwyddorau chwaraeon ac addysg awyr agored. Rydym hefyd yn cynnig gradd BSc Anrhydedd Gyflawn i’r rhai sydd wedi astudio gradd Sylfaen berthnasol ym maes gwyddorau chwaraeon.