Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr PhD yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn helpu i drefnu'r gynhadledd ôl-radd Cymru gyfan gyntaf

Roedd y gynhadledd ôl-radd Cymru gyfan gyntaf mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer a gynhaliwyd ddydd Gwener, 21 Ebrill ym Mhrifysgol Abertawe yn y campws ar y bae yn llwyddiant ysgubol. Gyda dros hanner cant o gyflwyniadau llafar, y gallai unrhyw un ohonynt fod wedi cael eu traddodi mewn cynhadledd ryngwladol fawr, a phosteri niferus, roedd y digwyddiad yn arwydd clir o gyflwr da ymchwil ôl-radd ym maes gwyddorau chwaraeon ac ymarfer yng Nghymru, yn ogystal â'r pŵer ymchwil aruthrol sydd gennym ar y cyd yn sefydliadau Cymru.

Roedd y brif ddarlith gan yr Athro Romain Meeusen o Vrije Universiteit, Brwsel yn wledd go iawn. Diolch i Gabriella Rossetti a Robin Owen, a drefnodd bethau ym Mangor, gan gynrychioli'r Ysgol mor fedrus gyda'u cyflwyniadau ardderchog ynghyd â Leonie Webster, Ben Jones, Seamus Harvey a Lydia Simpson, a Shuge Zhang a aeth i gefnogi. Diolch hefyd i Abertawe am ein croesawu i'r digwyddiad a drefnwyd mor drylwyr ganddynt.

I weld lluniau o'r dydd, ewch i:

https://www.flickr.com/photos/suengineering/albums/72157679680807993

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2017