Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil Rhagorol yn Ysgol y Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae ymchwil gan Dr Stuart Beattie et al wedi cael ei amlygu fel enghraifft ragorol o ymchwil gan olygydd y cyfnodolyn "Sport, Exercise and Performance Psychology (SEPP)".

Mewn erthygl olygyddol ddiweddar, rhoddodd Maria Kavussanu o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Ymarfer ac Adsefydliad Prifysgol Birmingham, ganmoliaeth i'r ymchwil a wnaed gan Stuart Beattie, Tim Woodman, Fardin Fakehy a Chelsey Dempsey (2016) oedd yn ceisio datrys y ddadl ynglŷn â chyfeiriad y berthynas fewnol rhwng hunaneffeithiolrwydd a pherfformiad unigolion.  Canfuont fod adborth ar berfformiad yn cymedroli'r berthynas hon. 

SEPP yw cyfnodolyn swyddogol "Society for Sport, Exercise and Performance Psychology" yr "American Psychological Association".   Mae'r cyfnodolyn yn ei chweched flwyddyn, ac erbyn hyn SEPP yw'r dewis cyntaf i lawer o ymchwilwyr sydd eisiau cyhoeddi eu gwaith.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2017