Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion: Chwefror 2020

Pennaeth yr Ysgol - Jamie Macdonald yn siarad yng Nghynulliad Cymru yng Nghaerdydd

Ymunodd Jamie Macdonald, Pennaeth Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor, ag aelodau o'r Physiological Society, Chwaraeon Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a rhai o Aelodau'r Cynulliad mewn digwyddiad dathlu athrafodaeth grŵp panel yn y Senedd yng Nghaerdydd

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2020

PhD Gwyddor Chwaraeon a ariannwyd gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr yn ennill gwobr gan Gymdeithas Seicolegol Prydain am y PhD orau yn y DU

Mae project PhD gan Leonie Webster wedi cael y wobr am y Traethawd PhD Gorau yn 2019 gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Hefyd, mae ei hymchwil arloesol eisoes wedi cael dylanwad uniongyrchol ar hyfforddi hyfforddwyr proffesiynol yn y DU a'i wella.

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer wedi meithrin perthynas effeithiol iawn gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr ers dros ddegawd. Mae'r Bwrdd Criced wedi'i leoli yn Loughborough ond pan fyddant eisiau cymorth gyda datblygu talent a materion yn ymwneud â seicoleg, maent yn gofyn i Brifysgol Bangor am gymorth.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2020