Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Camp lawn i Rhun

Rhun WilliamsRhun WilliamsMae myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor wedi cael blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Enillodd Rhun Williams, 18, o Bontrug, Ysgoloriaeth Chwaraeongan y Brifysgol er mwyn cyfuno astudiaethau academaidd gyda gyrfa mewn chwaraeon er mwyn ei gynorthwyo i wireddu ei botensial yn llawn.

Ag yntau yn aelod o dîm Rygbi Gogledd Cymru, cafodd Rhun ei ddewis yng ngharfan rygbi Dan 20 Cymru a enillodd y Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad yn 2016.

Wrth sôn am ei brofiadau yn chwarae rygbi ar lefel uchel ac yn astudio ar yr un pryd, eglurodd Rhun:

“Roedd yna lot mwy o ymarferion yn digwydd cyn i’r gystadleuaeth gychwyn, yn ystod a rhwng y gemau. Roedd yr ymarferion yn digwydd ar hyd yr wythnos, felly roedd yn rhaid i fi aros yng Nghaerdydd am 8 wythnos yn ystod y bencampwriaeth.”

“Dwi’n lwcus iawn bod y Brifysgol wedi bod mor dda efo fi. Mae'r gefnogaeth dwi wedi ei chael drwy gyfryngau cymdeithasol y Brifysgol wedi gwneud i mi deimlo fy mod i’n rhan o’r Brifysgol. Allwn i ddim fod wedi gofyn am well cefnogaeth ar hyd y ffordd. O ran fy ngwaith academaidd, mi fydd yn rhaid i fi wthio fy hun rŵan tan ddiwedd y tymor i ddal i fyny.”

“Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon wedi bod yn help anhygoel. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn hwb enfawr i fi fel myfyriwr, a dwi wedi cael pob math o help ar hyd y daith at ennill y Gamp Lawn.”

“Roedd y tîm yn amau’n gryf ein bod ni’n mynd i lwyddo. Mi gafodd lot o gyfarfodydd gwahanol eu cynnal rhwng yr hyfforddwyr a’r chwaraewyr cyn i’r gystadleuaeth gychwyn lle buon ni’n siarad ac yn cytuno fel tîm ein bod ni’n mynd i fod yn bencampwyr y Chwe Gwlad.”

“Ro’n i’n hapus iawn efo fy mherfformiad yn y gemau. Roedd perfformiad y tîm cyfan yn ofnadwy o dda. Roedd ennill y gamp lawn yn deimlad anhygoel a bythgofiadwy ac roedd o’n gyfnod arbennig iawn i fi fel unigolyn!”

“Y camau nesaf i fi yw trio cael fy lle yn nhîm RGC1404 er mwyn ennill dyrchafiad i'r bencampwriaeth y tymor nesaf. Ar ôl hynny, mae Cwpan y Byd Dan 20ym Manceinion fis Mai a mis Mehefin, felly mi fydda i’n trio cael fy newis i'r twrnamaint yna. Y tymor nesa, mi fydda i’n symud i lawr i Gaerdydd ar ôl arwyddo i chwarae i’r Gleision.”

Straeon Perthnasol:
Partneriaeth newydd i ddatblygu talent rygbi gogledd Cymru
Myfyriwr Prifysgol Bangor wedi ei ddewis ar gyfer Carfan Rygbi Dan 20 Cymru
Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2016