Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dadorchuddio Sêr Cwpan y Byd Nesaf Lloegr

Tra bo llwyddiant diweddar cricedwyr Lloegr yng Nghwpan y Byd yn dal yn fyw yn y cof, mae ymdrechion i baratoi'r genhedlaeth nesaf o gricedwyr eisoes ar y gweill ym Mhrifysgol Bangor. 

Beth sydd ei angen i ddatblygu goreuon y byd? Dyna'r cwestiwn y mae @BenJones0411 o @SportSciBangor wedi bod yn ymchwilio iddo dros y pum mlynedd diwethaf yn ystod ei PhD, a ariannwyd gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr.  Noddwyd ei waith gan yr ECB, dan oruchwyliaeth Yr Athro Lew Hardy a Dr Gavin Lawrence. Edrychodd yr ymchwil ar gefndiroedd chwaraewyr gorau Lloegr i nodi'r hyn sy'n 'gwneud y gwahaniaeth' ar y lefel uchaf un. Gwnaed hynny trwy gynnal cyfweliadau manwl â chricedwyr Lloegr am dros 3 awr. Cymhwysodd yr ymchwilwyr dechnegau dysgu peirianyddol o'r radd flaenaf i'r 600+ o ffactorau a gasglwyd o'r cyfweliadau. Roedd y rhain yn amrywio o ddemograffeg, oriau ymarfer, a hyd yn oed archwilio'r ffyrdd yr oedd cricedwyr Lloegr yn ymarfer yn ystod eu datblygiad, er mwyn nodi'r ffactorau holl bwysig hynny sy'n gwahanu goreuon y byd oddi wrth y gweddill.  Ac yntau bellach wedi graddio, mae Dr Ben Jones yn ymgynghori â'r ECB i helpu i drosi'r canfyddiadau hyn yn bwyntiau datblygu a fydd yn cyfrannu at ymgais Lloegr i sichrau llwyddiant cyson ar y maes criced am nifer o flynyddoedd i ddod.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2019