Myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi'i ddewis ar gyfer Tîm Rygbi'r Gynghrair Prifysgolion Cymru

Dafydd JonesDafydd JonesMae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i Dîm Rygbi'r Gynghrair Myfyrwyr Cymru ar gyfer Cystadleuaeth y Pedair Gwlad, a fydd yn cael ei chwarae ym Mhrifysgol Caeredin rhwng 22-30 Mehefin.

Mae’r cyn-fyfyriwr Ysgol Syr Thomas Jones a Choleg Reasheath, Dafydd Jones, 24, o Lanfechell, Ynys Môn, newydd gwblhau ei ail flwyddyn o’r Cwrs BSc Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer.

Bydd Dafydd yn rhan o sgwad 20-dyn, gyda 12 ohonynt yn chwarae i glybiau Pencampwriaeth neu Gynghrair 1 a dau arall wedi gwneud ymddangosiadau yng Nghynghrair 1 yn y tymhorau blaenorol.

Dywedodd Dafydd: "Dwi wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis ar gyfer twrnamaint y Pedair Gwlad yng Nghaeredin eleni. Rwy’n gobeithio dangos fy sgiliau yr wyf wedi'u dysgu yn chwarae rygbi'r gynghrair yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gan mai hwn yw fy ail dymor o chwarae rygbi'r gynghrair, mae'r cyfan wedi dod braidd yn gyflym gyda chynrychioli Origin Gogledd Cymru, Dragonhearts Cymru, a chwarae i Halifax RLFC am y tro cyntaf yn y Gwpan 1895 yn ddiweddar.

"Dw i'n edrych ymlaen at chwarae i dîm Myfyrwyr Cymru ac rwyf yn meddwl y gallwn ni ei wneud yn dwrnamaint arbennig i'n cenedl. Mae'r hyfforddwyr a'r sgwad wedi bod yn gweithio'n galed, gyda theimlad o gred yn y tîm, gan obeithio felly, byddwn yn ffynnu yn ystod y naw diwrnod yr ydym ni cystadlu."

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2019