Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cael ei ddewis ar gyfer Tîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru

James LangJames LangMae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru ar gyfer y tymor hwn.

Mae James Lang, 20, o Surrey yn fyfyriwr ail flwyddyn ar gwrs gradd mewn Gwyddor Chwaraeon. Yn ddiweddar aeth drwy’r broses ddethol hynod o anodd yng Nghanolfan Undeb Rhagoriaeth Rygbi Cymru yng Nghaerdydd.

Chwaraeodd James ei gêm gyntaf gyda'r tîm yn erbyn Heddlu Prydain yng Nghanolfan Ragoriaeth Chwaraeon Caerffili, Ystrad Mynach ym mis Mawrth. Bydd ei ymddangosiad nesaf yn erbyn Myfyrwyr Lloegr ar 6 Mai.

Yn y gorffennol mae James wedi chwarae i dîm yr Alban (dan 18), yr Harlequins Academi (dan 18) ac ar hyn o bryd mae’n chwarae i RGC (Rygbi Gogledd Cymru) sydd wedi eu lleoli ym Mae Colwyn.

Yn falch o gael ei ddewis, dywedodd James: "Mae'n deimlad gwych i gael fy newis ac i gael gwisgo crys Cymru. Dim ond un cam i ffwrdd o anrhydedd cenedlaethol llawn ar lefel dan 20 yw hyn, ac yn y pen draw yr wyf yn gobeithio cael cynnig cytundeb proffesiynol gydag un o'r pedwar rhanbarth yn ne Cymru."

Dywedodd Rupert Moon, Rheolwr Cyffredinol RGC: "Rydym wrth ein bodd bod James wedi cael ei ddewis ar gyfer tîm Prifysgolion Cymru. Mae wedi gweithio'n galed gyda RGC dros y tymor diwethaf a sefydlodd ei hun yn yr ochr, felly mae'n wych gweld bod gwaith caled ar, ac oddi ar y cae yn cael ei wobrwyo.

"Mae RGC yn anelu at ddatblygu talent rygbi yn y rhanbarth, felly mae hyn yn newyddion gwych i bawb sy'n ymwneud ag Eirias."

Ail sefydlwyd sefydliad Myfyrwyr Cymru dair blynedd yn ôl gan Undeb Rygbi Cymru ar y cyd ag Undeb Rygbi Myfyrwyr Cymraeg, fel rhan allweddol o lwybr URC ar gyfer adnabod a datblygu talent.

Mae'r rhaglen Myfyrwyr Cymru wedi tyfu'n sylweddol yn ystod y tair blynedd diwethaf ac mae nifer o’r chwaraewyr wedi dod drwy Fyfyrwyr Cymru i gynrychioli Cymru yn rhyngwladol. Mae eraill wedi chwarae dros Gymru Dan 20 neu yn awr yn chwarae yng Nghynghrair y Principality neu rygbi rhanbarthol yng Nghymru.

Straeon Perthnasol:

Chwaraewr RGC yn astudio ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015