Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr

Hannah Powell a Joshua PeacockHannah Powell a Joshua PeacockEnillodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor fedalau aur ac arian yn y Pencampwriaethau Lloegr 2015 ar gyfer Codi Pwysau, a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Castleford, Gorllewin Swydd Efrog.

Gyda mwy na 100 o gynigion, cafwyd llawer o berfformiadau trawiadol yn y gystadleuaeth, yn cynnwys enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon Bangor, Hannah Powell, a oedd yn dychwelyd ar ôl cael anaf.  

Yn 22 oed, mae Hannah, sy’n hanu o Birmingham, ar hyn o bryd yn ei blwyddyn gyntaf ar gwrs gradd mewn Gwyddor Chwaraeon ac yn codi pwysau’n broffesiynol ers iddi fod yn 14 oed; bellach, mae hi’n cynrychioli Gwledydd Prydain.

Meddai Hannah, a enillodd y fedal aur yn nosbarth 48kg y Menywod, “Rwy’n hynod o falch o ennill fy nheitl ym Mhencampwriaeth Lloegr, ar ôl cael ychydig flynyddoedd anffodus o ran anafiadau – mae hyn yn nodi diwedd yr anlwc honno a dechrau blwyddyn dda. Er fy mod yn hapus am fy nghanlyniad, mae llawer o le i wella yn fy mherfformiad, a dyma fy mlaenoriaeth yn awr.”

Cymerodd ei chyd-fyfyriwr, Joshua Peacock, ran yng nghystadleuaeth dosbarth 105kg+ y dynion, gan orfoleddu ar ôl ennill medal arian.

Mae Joshua, 23, yn ei bedwaredd flwyddyn, sef ei flwyddyn olaf, ar gwrs gradd mewn Gwyddorau Chwaraeon gyda Phrofiad Rhyngwladol. Y llynedd, cwblhaodd ei flwyddyn ryngwladol ym Mhrifysgol Gorllewin Florida. Tra oedd yno, cymerodd ran mewn ychydig o gystadlaethau, yn cynnwys cystadleuaeth yn Pensacola, a enillodd, a Phencampwriaethau Talaith Mississippi, lle daeth yn drydydd parchus iawn.  

Medd Joshua, “Mi ddechreuais i godi pwysau tua dwy flynedd a hanner yn ôl, i wella fy Rygbi i ddechrau, ond mi ddechreuais hoffi hynny’n well, felly mi wnes i ddechrau canolbwyntio ar godi pwysau”.

Cyn i Joshua fynd i’r Unol Daleithiau, cystadlodd mewn ychydig o gystadlaethau yn y DU, yn cynnwys Pencampwriaethau’r Myfyrwyr, lle daeth yn ail. Ar hyn o bryd, mae’n hyfforddi ar gyfer Pencampwriaethau’r Myfyrwyr sydd i’w cynnal ym mis Ebrill a’r Pencampwriaethau Prydeinig ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015