Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer sgwad Pêl-droed Prifysgolion Cymru

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru mewn gemau cyfeillgar rhyngwladol yn erbyn Prifysgolion yr Alban a Phrifysgolion Iwerddon.

Pwrpas y gemau hyn yw hyrwyddo rhaglen Prifysgolion Cymru a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr talentog ddangos eu doniau ac o bosib cael eu hystyried ar gyfer Pencampwriaeth Gwledydd Cartref 2016.

Y myfyrwyr a ddewiswyd yw Liam Walker a Rhys Cooper sydd ill dau o Lannau Dyfrdwy ac yn israddedigion yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Maent hefyd yn aelodau o Glwb Pêl-droed Dinas Bangor ac maent wedi chwarae’n rheolaidd yng ngemau Dan 19 y tymor hwn.

Liam WalkerLiam WalkerMae Liam Walker, 19, wedi chwarae i dimau'r Seintiau Newydd, Everton, Sir y Fflint a Bechgyn Ysgol Gogledd Cymru yn y gorffennol.

Dywedodd Liam: "Rwyf wrth fy modd am gael fy newis. Hoffwn ddiolch i Siôn Rowlands, rheolwr tîm cyntaf y Brifysgol, am ei hyfforddiant ac arweiniad y tymor hwn. Bydd yn gam enfawr ac yn her, ond rwy’n edrych ymlaen yn fawr.

"Mae’n freuddwyd gennyf i allu gwneud bywoliaeth o bêl-droed, ond o safbwynt academaidd, rydw i dal yn ansicr am lwybr fy ngyrfa, ond rwy’n gwybod pa un bynnag lwybr wnâi ddewis, bydd pêl-droed bob amser yn rhan enfawr o’m mywyd."

 


Rhys CooperRhys CooperMae Rhys Cooper, 19, hefyd wedi chwarae i’r Seintiau Newydd ac mae bellach yn edrych ymlaen at gynrychioli Prifysgolion Cymru.

Meddai Rhys: "Mae'n deimlad anhygoel cael fy newis yn nhîm pêl-droed Prifysgolion Cymru ac mae hefyd yn fraint cael cynrychioli Prifysgol Bangor yng ngemau’r Gwledydd Cartref. Ar ôl y Brifysgol, rwy’n gobeithio cael swydd ym myd pêl-droed fel hyfforddwr, neu gydag un o’r swyddfeydd datblygu blaenllaw."

Bydd Prifysgol Bangor hefyd yn cael ei chynrychioli o ran staff hyfforddi gan Siôn Rowlands, aelod o staff Undeb y Myfyrwyr.

Bydd y gêm yn erbyn Colegau Iwerddon yn cael ei chwarae ddydd Llun nesaf (30 Mawrth), ar gae pêl-droed clwb Wexford (i ddechrau am 2:30pm) ac mae’r gêm yn erbyn Prifysgolion yr Alban i’w chynnal ym Mharc y Ddraig, Casnewydd ar ddydd Llun 13 Ebrill, i ddechrau am 19:00.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015