Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn mynychu digwyddiad sgrinio'r gêm derfynol yng Nghynghrair y Pencampwyr UEFA

Cafodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor eu dewis ar gyfer hyfforddiant arweinyddiaeth unigryw yn ddiweddar gan fwynhau sgrinio'r gêm derfynol yng Nghynghrair y Pencampwyr fel rhan o bartneriaeth Prifysgol Bangor gyda Phrifysgolion Santander.

Gwahoddwyd Aidan Clark, myfyriwr drydedd flwyddyn ar gwrs Chwaraeon ac Ymarfer Corff, a Mari Gibbard, i brynhawn y dosbarth meistr arweinyddiaeth yn stadiwm newydd Tottenham Hotspur, dan arweiniad y seicolegydd chwaraeon enwog, Jeremy Snape MSc.

Ar ôl y dosbarth meistr, cafodd y myfyrwyr gyfle i fynd ar daith o gwmpas y stadiwm, ac yna gwylio darllediad byw o gêm fwyaf y tymor yn fyw ar sgriniau enfawr.

Mae Jeremy Snape MSc yn gyn-gricedwr Tׅîm Lloegr a sirol sydd wedi cyfuno ei brofiad o chwarae gyda gradd Meistr mewn Seicoleg Chwaraeon i helpu sefydliadau i wella perfformiad ym maes rheoli ac arweinyddiaeth.

Dywedodd Matt Hutnell, Cyfarwyddwr Santander Universities UK: "Rydym wrth ein boddau o fod wedi cynnig y cyfle gwych hwn i fyfyrwyr o'n holl bartneriaid prifysgolion i fynychu cyfres o weithgareddau ar arweinyddiaeth gan amlygu'r effaith gadarnhaol a pharhaol gall chwaraeon fel pêl-droed gael ar bobl a chymunedau ledled y byd. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi addysg uwch ac rydym yn gobeithio bod y sesiynau wedi rhoi cipolwg gwerthfawr a'r sgiliau sydd eu hangen i fyfyrwyr gael adeiladu ar eu gyrfa."

Cynhaliwyd y digwyddiad hefyd i ddathlu bod Santander yn noddi Cynghrair Pencampwyr UEFA. Pwrpas Santander yw helpu pobl a busnesau i ffynnu ac mae'r nawdd yn galluogi Santander i gyflawni ei bwrpas mewn ffyrdd newydd i fwy o bobl a'u cymunedau.

Dywedodd Bryn Jones, Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth: "Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yn aelod o rwydwaith Prifysgolion Santander. Mae'r digwyddiad hwn yn enghraifft wych o sut mae ein myfyrwyr yn elwa o'u cymorth parhaus ar gyfer mentergarwch, addysg a chyflogadwyedd. Yn sgil arwyddo ein tri chytundeb newydd gyda Phrifysgolion Santander, mae gennym gynlluniau cyffrous i gyflwyno ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor."

Mae Santander, drwy’r adran Prifysgolion Santander, yn cynnal partneriaethau sy'n agos at 1,200 o sefydliadau academaidd. Fe gyflwynwyd Prifysgolion Santander yn y DU yn 2007 ac mae gan y banc bellach bartneriaethau gyda dros 80 o brifysgolion, gan ddarparu dros £10m o gyllid yn 2018 i gefnogi staff a myfyrwyr prifysgol. Yn 2015, roedd Santander ar ben y Global list of Fortune 500 mewn buddsoddiad mewn Addysg (Ffynhonnell: adroddiad Varkey/UNESCO).

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019