Cyfarwyddwyr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

Eleni, mae ein hymrwymiad i ennyn diddordeb myfyrwyr wedi cael ei adlewyrchu yn ein gwaith o greu swydd academaidd uwch newydd: Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr.

Ysgol

Cyfarwyddwyr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

Ebost

Phon

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Ysgol Busnes

Doris Merkl-Davies

d.m.merkl-davies@bangor.ac.uk

2120

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

 

Josh Andrews

j.andrews@bangor.ac.uk

 2103

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Christopher Shank

c.shank@bangor.ac.uk

3590

Ysgol Gyfraith

Hayley Roberts

hayley.roberts@bangor.ac.uk

8884

Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

Owain Llwyd

o.llwyd@bangor.ac.uk

2678

Ysgol y Gymraeg

Angharad Price

a.price@bangor.ac.uk

 2097

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Panagiotis Ritsos

p.ritsos@bangor.ac.uk

 2698

Ysgol Gwyddorau Naturiol

Katherine Jones

katherine.jones@bangor.ac.uk

2601

Ysgol Gwyddorau Eigion

Sarah Zylinski

s.zylinski@bangor.ac.uk

 2393

Coleg Gwyddorau Dynol

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol    
Ysgol Gwyddorau Iechyd

Stephen Prydderch / Ben Turton

s.prydderch@bangor.ac.uk

b.m.turton@bangor.ac.uk

 3619 /3140

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Merf Williams

merf.williams@bangor.ac.uk

8071

Ysgol Seicoleg

Tracey Lloyd

t.lloyd@bangor.ac.uk

2944

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Aamer Sandoo

a.sandoo@bangor.ac.uk

 3486