Cyfarwyddwyr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr

Eleni, mae ein hymrwymiad i ennyn diddordeb myfyrwyr wedi cael ei adlewyrchu yn ein gwaith o greu swydd academaidd uwch newydd: Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr.

Mae Cyfarwyddwyr wedi cael eu penodi ymhob ysgol academaidd ac maent yn aelod o dîm uwch reolwyr eu hysgol. Mae ganddynt gyfrifoldeb dros arweinyddiaeth strategol o brofiad myfyrwyr eu hysgol. Gwnaed dau ar hugain o benodiadau ar draws y sefydliad, a bydd ein gwaith yn y maes hwn yn elwa'n fawr o'u harweinyddiaeth.

Cyfarwyddwyr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr yn yr Ysgolion

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau Dr Ifan Jones
Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Dr Karin Koehler
Ysgol Athroniaeth a Chrefydd Dr Toby Betenson
Ysgol Cerddoriaeth Dr Chris Collins
Ysgol y Gymraeg Dr Angharad Price
Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg Dr Kate Waddington
Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Dr Jonathan Ervine
Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg Dr Christopher Shank

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Ysgol Busnes Bangor Dr Doris Merkl-Davies
  Prof Lynn Hodgkinson
Ysgol Addysg Dr Nesta Elliott
Ysgol y Gyfraith Dr Hayley Roberts
Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Dr Tim Holmes

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Dr Alison Lester Owen

Ysgol Gwyddorau Meddygol Dr Merfyn Hugh Williams
Ysgol Seicoleg Dr Tracey Lloyd
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Dr Aamer Sandoo

Coleg Gwyddorau Naturiol

Ysgol Gwyddorau Biolegol Dr John Mulley
Ysgol Gwyddorau Eigion Dr Sarah Zylinski
Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Dr Lynda Yorke

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Ysgol Cemeg Dr Andrew Davies
Ysgol Cyfrifiadureg Dr Panagiotis D. Ritsos
Ysgol Peirianneg Electronig Dr Iestyn Pierce