Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaeth Cychwyn

Mae bwrsariaethau cychwyn o £1,000 yr un ar gael i fyfyrwyr sy’n dod i’r Brifysgol o ofal, cyn breswylwyr Foyer neu unigolion oedd yn ddi-gartref yn union cyn dechrau eu hastudiaethau.

Bwriad y bwrsariaethau cychwyn yw talu am y llyfrau, y cyfarpar, y teithio a’r cymhorthion astudio sy’n gysylltiedig â’r cwrs. Unwaith yn unig yn ystod y flwyddyn gyntaf y bydd y bwrsariaethau hyn yn cael eu talu. Nid oes rhaid eu talu’n ôl.

Am fwy o wybodaeth am y gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr o Ofal yma ym Mhrifysgol Bangor a manylion cyswllt y Cynghorwr i fyfyrwyr o Ofal, ewch i'r wefan ganlynol: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/moneyadvice/care.php.cy.

Cofiwch

  • I fod yn gymwys i gael unrhyw un o fwrsariaethau Bangor, rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr –
    dyma’r ffordd o asesu hawl myfyrwyr i gael benthyciadau, grantiau cynhaliaeth ac ati. Bydd yr un drefn (a’r un
    ffurflen) yn cynnwys asesu eich hawl i gael bwrsariaeth.
  • Caiff taliadau bwrsariaethau eu gweinyddu a’u dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y
    Brifysgol – felly rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr cyn gallu derbyn taliad bwrsariaeth gan
    Fangor.