Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â bywyd myfyrwyr. Rheoli eich arian a chael hyd i swyddi i raddedigion yn eu plith. Mae ein gwasanaethau yno i'ch helpu chi wneud y gorau o'ch amser yn y brifysgol. 

Mae ein gwasanaethau ar gael ar-lein fel y gallwch gael gafael ar wybodaeth a chyngor ble bynnag yr ydych chi. Rydym hefyd yn gallu cynnig rhai apwyntiadau personol yn unol â'r protocolau cadw pellter cymdeithasol. Mae manylion yr hyn y mae pob gwasanaeth yn ei ddarparu i'w gweld ar y tudalennau gwasanaeth unigol isod.