Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr, sydd yn Adeilad Rathbone ar Ffordd y Coleg, yn rhoi cymorth i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud âbywyd fel myfyriwr. O reoli eich arian i ddod o hyd i swydd addas ar ôl graddio, mae ein gwasanaethau yma i’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yn y brifysgol.

O ddydd Llun, 23 Mawrth ymlaen, bydd Adeilad Rathbone ar gau i fyfyrwyr, ond bydd myfyrwyr yn gallu cysylltu â staff ar-lein. Mae'r holl gyfeiriadau e-bost y gwasanaeth yn cael eu monitro, felly gall myfyrwyr ddefnyddio'r cyfeiriadau e-bost arferol ar ein tudalennau gwe i'ch ymholiadau a bydd staff Gwasanaethau Myfyrwyr yn cysylltu yn ôl: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/index.php.cy