Mae'r Gweinyddu a Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â bywyd myfyrwyr. Rheoli eich arian a chael hyd i swyddi i raddedigion yn eu plith. Mae ein gwasanaethau yno i'ch helpu chi wneud y gorau o'ch amser yn y brifysgol. 

Mae ein gwasanaethau ar gael ar-lein fel y gallwch gael gafael ar wybodaeth a chyngor ble bynnag yr ydych chi. Rydym hefyd yn gallu cynnig rhai apwyntiadau personol yn unol â'r protocolau cadw pellter cymdeithasol. Mae manylion yr hyn y mae pob gwasanaeth yn ei ddarparu i'w gweld ar y tudalennau gwasanaeth unigol isod.

Myfyrwyr yn eistedd ar soffa yn adeilad Pontio

Amdanom Ni

Ein nod yw galluogi myfyrwyr i drosglwyddo'n llwyddiannus i addysg uwch, er mwyn cyflawni eu potensial academaidd a datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth iddynt fod yn llwyddiannus yn eu dewis gyrfa.

Myfyriwr yn cerdded heibio crib y Brifysgol ar wal y prif adeilad

Newydd!

Dod o Hyd i'ch Ffordd o Amgylch

Gwybodaeth i helpu chi ddod o hyd i'ch ffordd o amgylch, ble i barcio, lleoliad lifftiau a ble i fynd mewn argyfwng.

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles Dan Arweiniad Myfyrwyr

Darllenwch ein llyfryn Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles Dan Arweiniad Myfyrwyr

Adnoddau Defnyddiol:

Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein

Amrywiaeth o adnoddau iechyd meddwl defnyddiol.

Darganfod mwy

Cyhoeddiadau a Thaflenni

Porwch ein rhestr o gyhoeddiadau a thaflenni.

Darganfod mwy

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Gweinyddu a Gwasanaethau Myfyrwyr.

Gweinyddu a Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF.

Cysylltwch â Ni

Gweinyddu a Gwasanaethau Myfyrwyr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF.