Grantiau hyfforddiant i Myfyrwyr TAR

Grantiau Hyfforddi

Mae canllawiau Grantiau Hyfforddiant Athrawon yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn flynyddol. Mae'r Grantiau Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr sy'n cychwyn astudio cwrs TAR yn y flwyddyn academaidd 2019/20 fel a ganlyn ar gyfer y pynciau a addysgir ym Mhrifysgol Bangor:


Swm y grant
hyfforddi

Pwnc neu Gyfnod

Dosbarth
cymhwyster
gradd

£20,000

Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemateg, ffiseg, cemeg neu Gymraeg

1af a /neu Radd Meistr / PhD

£10,000

Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemateg, ffiseg, cemeg neu Gymraeg

2.1

£6,000

Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn mathemateg, ffiseg, cemeg neu Gymraeg

2.2

£3,000

Cyrsiau ôl-raddedig uwchradd mewn bioleg, addysg grefyddol, celf, addysg gorfforol, cerddoriaeth, addysg gweithgareddau awyr agored.

Cyrsiau cynradd ôl-raddedig.

1af a / neu Radd Meistr / PhD

Tâl atodol
ychwanegol
o £3,000

Cyrsiau cynradd ôl-raddedig gydag arbenigedd pwnc gradd mewn Cymraeg, Saesneg, mathemateg, ffiseg neu gemeg

1af a /neu Radd Meistr / PhD

Bydd grantiau anogaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ar gael yn y pynciau neu'r meysydd astudio a restrir uchod yn unig. I'r myfyrwyr ar gyrsiau uwchradd cyfun, y pwnc fydd yn eu gwneud yn gymwys i'r grantiau fydd y prif bwnc a astudir. 

Mae'r taliadau anogaeth yn berthnasol i gyrsiau sy'n arwain at Statws Athro Cymwys. Nid ydynt yn berthnasol i gyrsiau hyfforddi athrawon addysg bellach. 

Mae grantiau ar gael i fyfyrwyr ar gyrsiau penodol sy’n cyflawni meini prawf cymhwyster penodol. Mae telerau ac amodau yn berthnasol. 

Bydd y grantiau ar gael dim ond i gyrsiau ôl-radd hyfforddiant cychwynnol athrawon penodol yn arwain at Statws Athro Cymwysedig sy'n dechrau ym mlwyddyn academaidd 2019/20. Ni awgrymir y bydd taliadau anogaeth ar gael ar y cyfraddau hyn yn y dyfodol. Gellir newid y pynciau/cyfnodau yn y dyfodol yn dibynnu ar recriwtio a blaenoriaethau polisi.