Ein llety

Rydym yn gallu sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl i bob myfyriwr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais am lety ag yn nodi Bangor fel ei Dewis Cadarn cyn y dyddiad cau.

Mae ein llety oll yn hunanarlwyo ac mae'r mwyafrif o'n hystafelloedd yn rhai en-suite. Mae'n neuaddau o fewn pellter cerdded o brif adeiladau'r Brifysgol a chanol y ddinas. Edrychwch ar ein map o'r campws i weld eu lleoliadau.

Dewisiwch eich ystafell!

Mae gennym tua 2,960 o ystafelloedd ar gael mewn tri lleoliad; Pentref Ffriddoedd, Pentref y Santes Fair a Neuadd Garth (i fyfyrwyr ôl-raddedig). Mae ein system llety'n eich galluogi i ddewis eich neuadd a'ch ystafell wely.

Sut i wneud cais

Byddwn yn e-bostio myfyrwyr sy'n nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn drwy UCAS ar 23 Ebrill gyda manylion ar sut i wneud cais.

Llety o'r safon uchaf

Cafodd ein llety ei farnu'r orau ym Mhrydain am safon y neuaddau yn ôl y What Uni Student Choice Awards 2018. Mae gan bob ystafell gyswllt gwifr a diwifr â'r rhyngrwyd ac mae pris y llety'n cynnwys yr holl filiau (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, gwres, trydan a dŵr).

Aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw am ddim

Campus LifeMae pob myfyriwr sydd yn byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn cael aelodaeth o'r gampfa a rhaglen Campws Byw am ddim. Mae Campws Byw yn gynllun o ddigwyddiadau am ddim sy'n cael eu cynnal drwy'r flwyddyn, gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, teithiau a gweithgareddau awyr agored.

Lleolir canolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford, ym Mhentref Ffriddoedd ac ym Mhentref y Santes Fair ceir Ystafell Ffitrwydd.

Opsiynau Llety

Cliciwch ar y lluniau isod i wybod mwy am ein dewis o lety.

Myfyrwyr gydag anableddau

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Mae gennym ni ystafelloedd wedi eu haddasu, sy’n cynnwys ystafelloedd gyda mynediad i gadeiriau olwyn ar gyfer myfyrwyr sy’n cael trafferth symud o gwmpas. Gellwch gael golwg ar ystafell sy’n addas ar gyfer cadair olwyn yma.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar 01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.