Ein llety

Rydym yn gallu sicrhau ystafell mewn neuadd breswyl i bob myfyriwr y flwyddyn gyntaf sy’n gwneud cais am lety ac yn nodi Bangor fel ei Dewis Cadarn cyn y dyddiad cau.

Mae ein llety oll yn hunanarlwyo ac mae’r mwyafrif o’n hystafelloedd yn rhai en-suite. Mae’n neuaddau o fewn pellter cerdded o brif adeiladau’r Brifysgol a chanol y ddinas. Edrychwch ar ein map o’r campws i weld eu lleoliadau.

Dewisiwch eich ystafell!

Mae gennym tua 2,960 o ystafelloedd ar gael mewn dau lleoliad; Pentref Ffriddoedd a Pentref y Santes Fair. Mae ein system llety’n eich galluogi i ddewis eich neuadd a’ch ystafell wely.

Sut i wneud cais

Byddwn yn e-bostio myfyrwyr sy’n nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn drwy UCAS ar 1 Ebrill 2019 gyda manylion ar sut i wneud cais.

Llety o’r safon uchafWhat Uni Student Choice Awards 2018: Winner, Accommodation

Cafodd ein llety ei farnu’r orau ym Mhrydain am safon y neuaddau yn ôl Gwobrau What Uni 2018. Mae gan bob ystafell gyswllt gwifr a diwifr â’r rhyngrwyd ac mae pris y llety’n cynnwys yr holl filiau (yn cynnwys mynediad i’r rhyngrwyd, gwres, trydan a dŵr).

Aelodaeth o’r gampfa a Campws Byw yn gynwysedig

Campws BywMae myfyrwyr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl yn derbyn aelodaeth o’r gampfa a Campws Byw. Mae Campws Byw yn gynllun o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal drwy’r flwyddyn, gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, teithiau a gweithgareddau awyr agored.

Lleolir canolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford, ym Mhentref Ffriddoedd ac ym Mhentref y Santes Fair ceir Ystafell Ffitrwydd.

Opsiynau Llety

Cliciwch ar y lluniau isod i wybod mwy am ein dewis o lety.

Myfyrwyr gydag anableddau

Gellir gwneud trefniadau lle bo’n bosibl i ddarparu ar gyfer ceisiadau unigol gan fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Mae gennym ni ystafelloedd wedi eu haddasu, sy’n cynnwys ystafelloedd gyda mynediad i gadeiriau olwyn ar gyfer myfyrwyr sy’n cael trafferth symud o gwmpas. Gellwch gael golwg ar ystafell sy’n addas ar gyfer cadair olwyn yma.

Os oes gennych chi ofynion arbennig, a fyddech cystal â thrafod y rhain gyda’r Cynghorwr Anableddau ar 01248 382032 neu e-bostiwch gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk. Bydd y cynghorwr yn gallu trafod unrhyw anghenion am gymorth a fydd gennych, yn ogystal â’ch cymhwyster ar gyfer cyllid ychwanegol.