Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Ym Mangor, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr a’u cefnogi. Adlwyrchir hyn yn y ffaith bod Bangor y chweched ym Mhrydain am Gefnogaeth i Fyfyrwyr (WhatUni? Student Choice Awards 2019).

Gan ddechrau yn ystod yr Wythnos Groeso, cewch gymaint o help a chefnogaeth â phosib gyda materion iechyd a lles yn ogystal â’ch gwaith academaidd.

Arweinwyr Cyfoed & Thiwtoriaid Personol

Mae’r cynllun Arweinwyr Cyfoed a’r cynllun Tiwtoriaid Personol yn golygu y bydd gennych bob amser fyfyriwr arall neu aelod o’r staff academaidd i droi atynt. Myfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn sydd wedi eu hyfforddi i helpu myfyrwyr newydd ymgartrefu'n y Brfysgol ydy'r Arweinwyr Cyfoed. Mae gan pob myfyriwr hefyd Diwtor Personol, sy'n aelod o staff o fewn yr ysgol academaidd.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu gwasanaeth cefnogi proffesiynol i fyfyrwyr. Mae’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys cyngor ariannol, cefnogaeth lles, sgiliau astudia, uned dyslecsia a chwnsela.

Cymorth Anabledd

Mae hefyd Tîm Anabledd yma i gynnig cyngor ac arweiniad am nifer o faterion cysylltiedig ag anabledd.

Sgiliau Astudio

Mae Canolfan Sgiliau Astudio'r Brifysgol yn cynnig apwyntiadau unigol, gweithdai ac adnoddau dysgu i helpu datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y brifysgol. Mae'r Ganolfan yn cynnig help gydag ysgrifennu academaidd, mathemateg ac ystadegau, cyflwyniadau, darllen ac ymchwil.

Ewch i wefan Gwasanaethau Myfyrwyr i weld yr ystod eang o gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig.