Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arweinwyr Cyfoed

  • Yma ym Mhrifysgol Bangor mae gennym gynllun Arweinwyr Cyfoed sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol
  • Bob blwyddyn mae dros 400 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli i gael eu hyfforddi fel Arweinwyr Cyfoed

Mae’r Arweinwyr Cyfoed yno i’ch helpu chi ymgartrefu yma ym Mangor yn ystod eich wythnosau cyntaf gan gynnig cymorth ac arweiniad. Byddant yno i’ch helpu efo problemau personol fel lle i fynd am noson allan neu ddod o hyd i ba ystafell mae’ch darlith nesaf. Cynllun ydyw sy’n cael ei redeg i fyfyrwyr gan fyfyrwyr felly maen nhw’n deall yn union sut deimlad ydy bod yn newydd.

Pan fyddwch chi yn eich ail flwyddyn mi gewch chithau’r cyfle i ddod yn Arweinydd Cyfoed eich hun a chymryd rhan ym mywyd y Brifysgol a’r gymuned leol tra’ch bod yn datblygu sgiliau personol.