Cymorth Astudio

Ym Mangor, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr.

Arweinwyr Cyfoed

Myfyrwyr yn yr ail a'r drydedd flwyddyn yw Arweinwyr Cyfoed. Byddant yn cysylltu â chi cyn i chi ddechrau'n y Brifysgol ac maent wedi eu hyfforddi i'ch helpu i ymgartrefu ym Mangor.

Tiwtor Personol

Mae gan bob myfyriwr Diwtor Personol sy'n aelod o staff academaidd fydd yn rhoi arweiniad i chi ar faterion academaidd. Gallwch droi at eich Tiwtor Personol ar unrhyw adeg.

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Mae ein Canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu gwasanaethau cymorth proffesiynol, sy’n cynnwys iechyd a lles, dyslecsia, anabledd a sgiliau astudio.

Ewch i wefan Gwasanaethau Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Adnoddau dysgu

Mae gan y Brifysgol ystod drawiadol o adnoddau, gan gynnwys gasgliad helaeth o lyfrau a chyfnodolion dysgu; dros 1,000 o gyfrifiaduron at ddefnydd myfyrwyr, nifer o ystafelloedd PC mynediad 24 awr, mannau dysgu cymdeithasol, llong ymchwil 'The Prince Madog,' labordai o’r radd flaenaf ynghyd â Sganiwr fMRI.

Amser i'ch gweld

Mae gan ein staff academaidd amserlen tu allan i ddrws eu swyddfeydd yn nodi'r amseroedd maent ar gael i'ch gweld. Cewch drafod unrhyw fater sy'n eich poeni gyda hwy, ac os nad ydynt yn gallu eich helpu fe wnawn nhw eich cyfeirio at gydweithiwr priodol.