Cwis Llên-ladrad i Fyfyrwyr Gwyddorau Meddygol

Datblygwyd y cwis rhyngweithiol hwn ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf Gwyddorau Meddygol ac mae'n gysylltiedig â gweithdy dilynol.

Cliciwch ar y chwaraewr isod i agor y cwis i brofi eich dealltwriaeth o'r hyn a olygir wrth lên-ladrad.

*I agor y cwis rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwr Firefox neu Chrome er mwyn i chi weld yr holl nodweddion sydd ar gael i chi.

Mae'r cwis llên-ladrad hwn yn adeiladu ar diwtorial a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerlŷr.