Ymchwil â Phrifysgol Bangor

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r gorau yn y byd” neu “yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol”. Ar sail cyflwyniad y brifysgol mewn 14 uned asesu, cafodd 77% o’r ymchwil ei osod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.

Ein hymchwil

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r gorau yn y byd” neu “yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol”. Mwy...

Ymchwil gydag effaith

Research is central to Bangor University; it is an integral part of our teaching and a passion of our academic staff. One of the outstanding features of our research is the breadth and depth of the impact that we create through our work. Find out more...

Gweithio gyda phartneriaid

Bangor University is a research-led University with a developing international reputation for its teaching and research as well as a strong mission commitment to working with business.

Arloesi

Providing environments, events and activities to help introduce new thinking, methods and processes to engender attitudes and behaviours that lead to innovation

Yr Ysgol Ddoethurol

Find out more about some of our world leading researchers

Cefnogaeth Ymchwil i Staff