Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaeth Israddedig

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig rhagoriaeth academaidd yn un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol yn y wlad. Dyma’r lle delfrydol i astudio ar gyfer eich gradd.

Astudiaeth Ôl-raddedig

Dewiswch o ystod eang o gymwysterau ôl-radd proffesiynol sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Edrychwch ar ein gwybodaeth am ffioedd, cyllid a’r ysgoloriaethau a bwrsariaethau rydym yn cynnig.

Bywyd Myfyrwyr

Wedi ei henwi ymysg y 10 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, mae Bangor yn cael ei chydnabod fel lle cyfeillgar a chyfleus i fyw ac astudio.

Amdanom ni

Wedi ei sefydlu yn 1884, mae Prifysgol Bangor yn sefydliad hanesyddol sydd wedi ei ymroddi i ragoriaeth academaidd. Rydym yn cynnig addysg o’r safon uchaf ac rydym ymysg y 10 prifysgol uchaf ym Mhrydain am Foddhad Myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019.

Ein Hymchwil a’r Ysgol Ddoethurol

Mae Prifysgol Bangor yn sefydliad sydd â phwyslais ar ymchwil ac enw da’n rhyngwladol. Rydym hefyd yn cael ein cydnabod am ein cefnogaeth i fusnes.

Pontio

Mae Prifysgol Bangor yn eich croesawu i Pontio – ein canolfan newydd lle ceir cymysgedd cyffrous ac unigryw o’r Celfyddydau a Diwylliant, Arloesi, Addysg a Chymuned.