Cwis Llên-ladrad i Fyfyrwyr Ieithoedd Modern

Datblygwyd y cwis rhyngweithiol hwn ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf Ieithoedd Modern.

Cliciwch ar y chwaraewr isod i agor y cwis i brofi eich dealltwriaeth o'r hyn a olygir wrth lên-ladrad.

* I agor y cwis rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwr Firefox neu Chrome er mwyn i chi weld yr holl nodweddion sydd ar gael i chi.

Mae'r cwis llên-ladrad hwn yn adeiladu ar diwtorial a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerlŷr.