Cysylltwch â Ni

Delyth Murphy
Canolfan Ehangu Mynediad
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 383761 / 07711485257
E-bost: delyth.murphy@bangor.ac.uk

Kim Jones
Swyddolg Cefnogi Prosiect Profi
k.a.jones@bangor.ac.uk 
01248 382726