Ehangu Mynediad mewn Ysgolion

Canolfan Ehangu Mynediad

Mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad yn credu’n gryf fod angen cyrraedd plant mewn oed cynnar er mwyn codi dyheadau ac agor drws cyfleoedd parhau i addysg uwch ac addysg bellach. Mae llawer o brojectau a phartneriaethau’r Ganolfan felly’n gweithio gyda phlant blynyddoedd 5-9 (ynghyd â'u rhieni) er mwyn dal gafael yn y brwdfrydedd sydd gan blant o’r oed yma tuag at ddysgu pethau newydd. Gwnawn hyn mewn partneriaeth â’r canlynol:

  • Ysgolion cynradd ac uwchradd y rhanbarth
  • BusinessLab a’r Llofnod Dysgu Teulu
  • Grŵp Llandrillo Menai
  • GwE
  • Cyngorau Sirol ac Adrannau Addysg
  • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Ymestyn yn Ehangach

Trowch at fanylion ein projectau i wybod mwy.

Uned Recriwtio Myfyrwyr

O gyrraedd blwyddyn 9, mae tîm ymroddedig Swyddogion Cyswllt y Brifysgolion yn hanfodol wrth feithrin y cysylltiadau rhwng ysgolion uwchradd a'r Brifysgol. Yn aml y swyddogion hynny yw'r pwynt cyswllt cyntaf i ddisgyblion ysgol ac maent yn ymweld â disgyblion ysgol yn rheolaidd o flwyddyn 9 ymlaen. Trwy gyfrwng ymweliadau, gweithgareddau wedi eu targedu a thrwy ymweld â'r Brifysgol caiff y disgyblion eu cyflwyno i'r hyn sydd gan y Brifysgol i'w gynnig.

Y Tîm Cyswllt ag Ysgolion

Uned Recriwtio Myfyrwyr
Prifysgol Bangor, Bangor
LL57 2DG
Ffôn: 01248 388144/382005
Ffacs: 01248 383268
E-bost: marchnata@bangor.ac.uk

Rhaglen Dawn a Chyfle

Manon Owain
Ffôn: 01248 383536.
E-bost: manon.owain@bangor.ac.uk